Politik

BLOG: Hjemsendelsesydelse – for lidt til at leve, men for meget til at dø

BLOG: De har ikke nok mad, så mor stjæler fødevarer. Der er hverken råd til børnefødselsdag, eller til at ungerne kan gå til fodbold.

Fattigdom holder dem ude af det lokale foreningsliv. Overvejende er det mennesker fra Eritrea og Syrien, der lever under disse forhold, men de befinder sig i Danmark i 2019.

Det er flygtninge, der under stor fare har måttet forlade deres land for at redde livet. De er Danmarks ansvar indtil det er muligt at vende hjem. Alene derfor vil Kristendemokraterne (KD) give dem samme forhold som borgere på kontanthjælp. Ellers holder vi dem ude fra fællesskabet. Det vil gøde jorden for de selvsamme parallelsamfund, som regeringen og DF påstår at ville bekæmpe.

Rockwoolfondens forskning understøtter KDs pointe. Starthjælpen er direkte årsag til øget kriminalitet, ringere integration, børn med dårligere skolekundskaber og ringere tilgang til arbejdsmarkedet. Flere børn er endt i reel fattigdom med underernæring og mangel på vintertøj. Disse unge vil kun kunne finde en identitet og karriere inden for kriminelle netværk.

Vi er alle mennesker. Men ifølge Regeringen er nogle mere mennesker end andre. Siden VK regeringen i 2002 indførte ”starthjælpen”, siden ”integrationsydelse” og nu ”hjemsendelsesydelse” har flygtninge skulle leve for mindre end hvad vi vil byde egne borgere. De færre penge skal skræmme folk fra at komme til Danmark når bomberne falder om ørerne på dem. Og motivere, dem der alligevel kommer, til at tage et arbejde.

Arbejdsmarkedet er vigtigt. Men det er ikke muligt at koncentrere sig om jobsøgning og danskkursus, når man ved børnene fryser. Og man kan ikke lære dansk kultur, når man tvinges til at stjæle for at holde sulten fra døren. Og der eksisterer ikke job nok til ufaglærte, ikke-dansk-talende personer.

Resultatet er, at ca. 50.000 mennesker lever i dag på et indkomstniveau, der er for lidt til at leve men for meget til at dø. Regeringen er ved at udfordre Grundlovens § 75 hvori der står; ” Den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige”.

Stop politik, der bygger på mistro, mistillid og nærighed. De fleste, der sætter livet på spil for at undslippe krig og forfølgelse, ønsker kun at få lov at pakke deres mentale kuffert ud og opbygge en ny tilværelse i Danmark. De ville elske at arbejde, hvis de kunne få et. Stil krav. Men man kan godt være blå og behandle ens medmenneske ordentligt.