BLOG: Nu rykker Lars L√łkke sundhedsv√¶senet t√¶ttere p√• dig

16x9
Med aftalen s√¶tter vi patienten f√łrst og styrker sundhedsv√¶senet med b√•de penge og personale, siger Britt Bager. Foto: √ďlafur Steinar Gestsson / Scanpix Denmark

BLOG: Med dagens nye aftale har vi taget endnu et syvmileskridt mod et sundhedsvæsen i absolut verdensklasse - helt tæt på dig.

Med den indgåede sundhedsaftale med Dansk Folkeparti har regeringen med Venstre i spidsen sat retningen for det danske sundhedsvæsen i årene fremover. Vi har med vanlig rettidig omhu taget hånd om udfordringerne med blandt andet et stigende antal ældre og kroniske patienter.

Med aftalen s√¶tter vi patienten f√łrst og styrker sundhedsv√¶senet med b√•de penge og personale. Overordnet set danner vi 21 lokalt forankrede sundhedsf√¶llesskaber med folkevalgte. Derved forst√¶rker vi samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende l√¶ger og styrker de n√¶re sundhedstilbud, s√• blandt andre kronikere kan f√• behandling t√¶ttere p√• hjemmet.

Dertil lancerer vi en lang række andre tiltag:

  • Vi opretter en n√¶rhedsfond p√• 8,5 mia. kr., som skal styrke de n√¶re sundhedstilbud med flere sundhedshuse rundt om i landet.
  • Vi investerer samlet set 4 mia. kr. i sundhedshuse, som muligg√łr byggeri af op til 35 topmoderne sundhedshuse med flerl√¶gepraksis, kommunale funktioner og udg√•ende sygehusfunktioner.
  • Vi sikrer hurtigere hj√¶lp ved ulykker og akut sygdom med 20 ekstra beredskaber ‚Äď ambulancer og akutl√¶gebiler ‚Äď over hele landet.
  • Vi optager 2.000 ekstra sygeplejersker p√• sygeplejeuddannelsen i de kommende √•r for at im√łdeg√• manglen p√• dette omr√•de.
  • Vi √łger antallet af hoveduddannelsesforl√łb i almen medicin med 100 ekstra, s√• vi kan f√• l√łst problemerne med manglende l√¶ged√¶kning.
  • Vi styrker det psykiatriske omr√•de, s√• de psykiatriske patienter vil opleve markante forbedringer.
  • Vi forbedrer patientrettighederne, s√• fx f√łrstegangsf√łdende f√•r ret til to overnatninger p√• sygehus eller barselshotel efter f√łdslen.

Denne aftale st√•r i sk√¶rende kontrast til Socialdemokratiets luftige udspil, der er fuld af lette og ikke mindst ukonkrete l√łsninger. De vil ans√¶tte 1.000 sygeplejersker, men har erkendt, at de ikke findes, og de har ikke nogen uddannelsesplan. De vil oprette n√¶rhospitaler, som skal operere, men b√•de patientforeningerne og l√¶gerne advarer mod at g√• den vej, fordi operationer skal foreg√• p√• hospitaler med h√łj specialisering. Og s√• vil de tvinge nyuddannede l√¶ger til at flytte et halvt √•r til omr√•der med l√¶gemangel. Noget, som patienter og l√¶ger ogs√• advarer kraftigt imod. Alt sammen fors√łg p√• hurtige l√łsninger, som enten ikke lader sig g√łre, eller som vil medf√łre utilfredse l√¶ger og ringere behandling. Mette Frederiksen har alts√• ingen konkrete svar.

Regeringen tager med den nye sundhedsaftale til geng√¶ld h√•nd om problemerne. Vi forebygger un√łdige indl√¶ggelser p√• sygehusene og sikrer, at flere og bedre sundhedstilbud rykker t√¶ttere p√• den enkelte borger. Vi sikrer, at flere ukomplicerede behandlinger udf√łres af egen l√¶ge eller af det kommunale sundhedspersonale, og vi opretter flere sundheds- og l√¶gehuse, hvor praktiserende l√¶ger kan samle sig i st√łrre f√¶llesskaber sammen med fx jordem√łdre, sundhedsplejersker og medarbejdere fra den kommunale hjemmesygepleje, s√• patienterne sikres en mere sammenh√¶ngende behandling med flere tilbud under samme tag.

Samtidig styrker vi samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og de praktiserende læger, så vi undgår, at patienterne falder ned mellem stolene. Vi opretter således 21 sundhedsfællesskaber centreret om akutsygehusene med deltagelse af disse sygehuse, de praktiserende læger og kommunerne, og vi placerer borgmestre og udvalgsformænd ved bordet, så der hele tiden sikres en lokal demokratisk forankring.

Med denne aftale bygger vi videre p√• Lars L√łkke Rasmussens udvikling af sundhedsv√¶senet, der begyndte, da han blev sundhedsminister i 2001. Vi har siden da f√•et behandlingsgaranti og kr√¶ftpakker. Begge omv√¶ltende tiltag, som har skabt store forbedringer, og som ingen i dag kunne forestille sig at lave om. Med dagens nye aftale har vi taget endnu et syvmileskridt mod et sundhedsv√¶sen i absolut verdensklasse - helt t√¶t p√• dig.