Politik

BLOG: Vækst uden livskvalitet er ikke pengene værd

BLOG: Hvis vi bliver ved med kun at fokusere på vækst og økonomi, bliver vi ikke verdens lykkeligste land igen.

Høj livskvalitet kræver, at vi tager det gode liv alvorligt og måler danskernes livstilfredshed ligeså seriøst, som vi måler økonomisk vækst.

Den 20. marts udkom FNs årlige rapport om livstilfredshed. Danmark ligger nr. 2 kun overgået af Finland. Umiddelbart lyder det godt, men bag den flotte sølvmedalje står det faktum, at verden som helhed er blevet mindre lykkelig siden 2005 – og det gælder også os.

Forklaringen er enkel. Skiftende regeringer i Danmark insisterer på at styre efter et politisk kompas, der alene måler vækst i antallet af arbejdstimer og tjente penge. Men det siger intet om hvordan vi har det. Og virkeligheden er desværre også, at vi får, hvad vi måler. I over 100 år har vi udviklet økonomiske mål for samfundet. Det har gjort os gode til at forstå økonomisk vækst og skabe mere af det. Dagens politik forholder sig alene til, om det giver overskud på bundlinjen - om fx børn er en god investering i forhold til BNP.

Der er tydelige tegn på, at vi ikke har lykkedes med at omsætte Danmarks økonomiske vækst til gode liv. Antallet af ensomme unge er markant stigende. Vi trives mindre på vores arbejde og over 400.000 danskere oplever tegn på stress. Børn og unge i skolerne rapporterer lavere trivsel og op mod 20% af de unge har dårligt mentalt helbred. Tilliden i samfundet falder og vi isolerer os om os selv.

Vi har titusinde venner på Facebook og samtalekøkkener, men ingen at snakke med. Økonomisk vækst skaber først reel rigdom, når vi omsætter den til leg i børnehaven, varme hænder og smilerynker på plejehjemmene.

Trivsel skal tages alvorligt. Målet må være glade og trygge børn i institutionerne. Offentligt ansatte der oplever tillid til deres faglighed og tid til at gøre deres arbejde tilfredsstillende. Ældre med tilstrækkelig omsorg og nærvær med familie, venner og plejepersonale.

Vi skal tage livskvalitet ligeså alvorligt som tal for arbejdsløshed og inflation. Hvis vi sammen med den økonomiske målestok havde en målestok for livskvalitet, ville vi se, at børn, uddannelse og klima er gode investeringer. Og Danmark vil igen være i top i forhold til FNs globale mål for lykke og trivsel.