Politik

BLOG: Bekæmp kriminalitet, frem uddannelsesniveau, indfør gratis parrådgivning

BLOG: 15.000 årlige brudte parforhold har så mange negative konsekvenser for børn og voksne og samfundet generelt, at det burde være den mest profiler

Hvert år oplever 20.000 børn at forældrene bliver skilt. Hvert tredje barn gennemlever en splittelse af familien inden de er fyldt 18 år.

Gratis parrådgivning skal derfor være et landsdækkende statsbetalt tilbud, nøjagtig som vi stiller gratis tandpleje til rådighed for at styrke folkesundheden. Par i krise eller som bare ønsker at styrke relationerne, skal kunne få redskaber til at styrke samlivet. Redder det ikke ægteskabet, kan vi måske redde forældreskabet. Og intet er vigtigere end at børnene skånes for den traumatiske oplevelse, at skulle bygge bro mellem to voksne der ikke taler sammen.

Børn der vokser op i stabile parforhold får statistisk set længere uddannelse, er mindre indblandet i mobning, og figurerer mindre i statistikkerne over kriminalitet. Lægges hertil de besparelser samfundet gør på støttelærere, krisegrupper, børnepsykologer, boligstøtte og bistandshjælp må investeringen forventes at komme mere end rigeligt retur. En styrkelse af hjemmet er en langt mere effektiv metode til at sænke mængden af ungdomskriminalitet, end at oprette ungdoms-domstole og skærpe straffe. Det vil tilmed have en større positiv indflydelse på karaktergennemsnittet end den dyre heldagsskoles langstrakte arbejdsdage.

KD vil derfor også tilbyde førstegangs-forældre et ”forældrekørekort”, der klæder dem på til den nye rolle. Vi tror på, at mange kan have stor glæde af en sådan udvidelse af samarbejdet med sundhedsplejerskerne.

Psykologhjælp, ekstraundervisning, og skilsmissegrupper er nødvendige, når skaden først er sket. Men velfærd handler om at færdes vel. En indsats der så vidt muligt redder børn fra at blive kastebold mellem to hjem og fra at påtage sig rollen som det kit der skal holde sammen på mors og fars nye familier og evt. bonussøskende. Lad os styrke det gode liv og sammenhængskraften i samfundet. Det der er godt for børn og voksne og derfor også godt for Danmark.