Politik

BLOG: Vi binder Danmark bedre sammen

BLOG: Vores fællesskab og sammenhængskraft har også brug for noget så lavpraktisk som veje, busser og tog.

De fleste danskere kommer vidt omkring i Danmark. Det er en af de skønneste fordele ved at være et lille land. Vi kommer hinanden ved på tværs af landsdelene. Mange har familie, venner eller arbejde i en helt anden ende af landet. Vi bevæger os rundt hver dag, og der findes ikke mange familier, som ikke er dagligt afhængige af vejnettet eller den offentlige transport.

Vores infrastruktur har en stor og meget lavpraktisk betydning for den sammenhængskraft, vi værdsætter så højt i Det Konservative Folkeparti. Og vi er godt stillet i Danmark. Det er nemt at komme rundt for både almindelige borgere og virksomheder, men vi skal blive ved med at forbedre.

Derfor er jeg og Det Konservative Folkeparti godt tilfredse med den nye aftale for Danmarks infrastruktur, som regeringen netop har indgået med Dansk Folkeparti. For Danmark hænger godt sammen, men det er ikke kommet af sig selv. Det har krævet løbende investeringer i infrastrukturen.

Og vi skal blive ved med at investere. Dansk økonomi er nemlig stærk, væksten er god og historisk mange danskere er i arbejde. Det betyder, at virksomhederne skal have flere varer fragtet. Der skal holdes flere møder med forretningspartnere rundt omkring i landet. Flere borgere skal ud i morgentrafikken – i toget, bussen eller bilen. Alt det betyder, at der stilles højere krav til vores infrastruktur i fremtiden.

For ingen er interesserede i at spilde deres tid i trafikken.

Med aftalen gennemfører vi en finansieret investeringsplan for perioden 2021-2030. Vi opgraderer blandt andet motorveje over hele landet, og sørger for god regional og lokal opkobling til det overordnede vejnet. Vi investerer også i den offentlige transport, så det også i fremtiden er attraktivt at spare benzinen og tage toget eller bussen.

Sådan binder vi Danmark bedre sammen.