Politik

BLOG: Mere motorvej på Sjælland

BLOG: Bedre infrastruktur er godt nyt for borgere, virksomheder og samfundsøkonomien på Sjælland.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har i dag fremlagt regeringens ambitiøse plan for fremtidens infrastruktur, der skal udbygges og forbedres. Der er grund til glæde på Sjælland. Med i planen er mere motorvej i vores region – konkret er der tale om tredje etape af Kalundborgmotorvejen, etablering af Ring 5 fra Køge til Frederikssundsvej og ny motorvejsstrækning mellem Næstved og sydmotorvejen.

Det er godt nyt for borgere, virksomheder og samfundsøkonomien.

Tallene viser, at myldretiden ingen andre steder i landet er med udstrakt og omfattende end i og omkring København. Det er særligt slemt på Køge Bugt Motorvejen, der trods en udvidelse alligevel dagligt sander til i morgen- og eftermiddagstrafik. Der er med andre ord en opgave at løse her, hvor alt for mange mennesker spilder dyrebar tid på at holde i kø på vej til eller fra arbejde. Det lægger beslag på den enkeltes tid, og det koster virksomhederne dyrt.

Liberal Alliance har som bekendt være primus motor på, at registreringsafgiften er sænket tre gange. I bedste fald så vi den gerne helt afskaffet. Det har været og er fortsat en vigtig sag for os, fordi det giver helt almindelige familier mulighed for at anskaffe sig en bedre, mere miljøvenlig og sikker køretøj. Bilen som transportmiddel er uundværlig for rigtig mange på Sjælland, hvor afstandene kan være store. Offentlig transport er for mange ikke en reel mulighed, når børnene skal hentes og bringes, og der skal presses en arbejdsdag ind undervejs.

Bedre fremkommelighed er en forudsætning for, at sjællandske virksomheder dels kan tiltrække ansatte med en vis afstand til arbejdspladsen og dels kan operere hurtigt og smidigt. Det har stor betydning, og det skal vi fra politisk hold selvfølgelig bakke op om. 

Regeringens planer kan først omsættes til lovgivning og føres endeligt ud i livet efter valget. Med under 100 dage til valget skal være afholdt, er der rent teknisk ikke tid nok til formelle lovarbejde. Det er derfor en forudsætning, at der også efter valget er flertal for at styrke infrastrukturen i Danmark og give væksten det rygstød, som en moderne indretning af vejnettet m.v. giver.