Politik

BLOG: En rigtig god aftale på transportområdet!

BLOG: Der er et hav af gode elementer i aftalen om infrastruktur.

I dag har Dansk Folkeparti sammen med regeringen indgået en rigtig god og ambitiøs aftale på transportområdet. Det er afgørende for sammenhængskraften i Danmark, at vores infrastruktur fungerer, som den skal. 

Når man som bilist skal sidde i lange køer for at komme på arbejde, eller når man som bruger af den offentlige transport oplever, at tingene ikke fungerer, så er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemerne!

Der er et hav af gode elementer i aftalen om infrastruktur. Lige fra udvidelse af motorvejen ved Kolding, som hver dag er belastet af tung trafik fra lastbiler og etablering af en togbane fra Vejle til Billund, til en indsats for at løse de mange problemer, der er med tung trafik omkring vores større byer. Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Vi sikrer også en anden vigtig sag: Nemlig at de eksisterende veje fortsat vedligeholdes.

Dansk Folkeparti indgik sammen med den tidligere regering flere aftaler på transportområdet. Gode aftaler, der har sikret fine forudsætninger for trafikken i Danmark. Men tiderne har også ændret sig i forhold til den såkaldte ”fase 2” af aftalen om togfonden, som gik ud på at sikre hurtigere togtransport mellem storbyerne i Danmark.

DSB kunne ikke levere tog, der kunne køre hurtigt nok og derudover var der problemer med finansieringen på grund af faldene oliepriser i Nordsøen.

Dansk Folkeparti har derfor efter almindelig praksis valgt at opsige forliget om blandt andet Vejle Fjord broen i forbindelse med det kommende folketingsvalg. Vi synes eksempelvis ikke, det giver mening at bygge en bro over Vejle Fjord til 5-7 milliarder kroner, når man alligevel ikke kan sikre den hurtige forbindelse, der var hele grundlaget for broen.

Der er mange andre projekter, som er mere tiltrængte at bruge pengene på.

Der er en rigtig god balance i aftalen, som derfor kommer hele Danmark til gavn. For Dansk Folkeparti er det vigtigt, at vi sikrer et Danmark i balance – også på transportområdet.

Det har vi sikret med denne aftale!