Overblik: Sådan ser andre lande på sex uden samtykke

16x9
I ni europæiske lande, der er markeret med blåt, er sex uden samtykke defineret som voldtægt. Det diskuteres kraftigt i øjeblikket, om Danmark skal følge trop. Foto: TV 2

Danmark kan nærme sig en lovændring, der vil gøre sex uden samtykke til voldtægt. TV 2 giver dig overblikket over, hvad det vil betyde.

Danmark har i årevis modtaget kritik for at have en forældet lovgivning i forhold til voldtægt.

Så sent som i sidste uge blev det danske retssystem udskammet i en større rapport for Amnesty International, der blandt andet skrev om en "voldtægtskultur" i Danmark. Men nu kan der være ændringer på vej.

Oppositionen har i lang tid presset på, og i fredags lod justitsminister Søren Pape Poulsen (K) så forstå, at han er klar til at indføre en ny voldtægtsbestemmelse, der bygger på samtykke. Det samme sagde Lars Løkke Rasmussen tirsdag efter en formiddag, hvor meldingerne fra Venstre ellers havde divergeret:

- Sex forudsætter frivillighed, ellers er det ikke frivillig sex, så er det voldtægt. Frivillighed er et udtryk for, at man har et samtykke. Det skal bedre afspejles i vores straffelov, sagde han.

Venstre er nu klar til at ændre lovgivningen for voldtægt.

Dermed tegner der sig et markant flertal i Folketinget for at ændre loven. Sker det, melder vi os blandt en række af europæiske lande, der de senere år har gjort det samme. TV 2 bringer her et overblik over, hvad erfaringerne er, hvad samtykke betyder, og hvordan lovgivningen i øjeblikket ser ud i Danmark:

Sådan er reglerne i dag:

Det er straffelovens paragraf 216 om forbrydelser mod kønssædeligheden, der bestemmer, hvornår en person skal straffes for voldtægt. I dag kan man straffes med op til otte års fængsel, hvis man:

  • Tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold, eller
  • Skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Det vil kravet om samtykke betyde:

Ifølge juraprofessor ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard vil en samtykkebaseret lovgivning gøre det strafbart, hvis man har samleje eller lignende med en person, som ikke deltager frivilligt. Det sagde han i en video, organisationen Kvinfo offentliggjorde tidligere på året.

Der vil altså blive tilføjet et ekstra element i loven således, at det bliver gjort ulovligt at have sex med en person, der ikke har givet sit samtykke. Tidligere har anklagemyndigheden skullet bevise, at samlejet skete ved tvang, eller at offeret var i hjælpeløs tilstand. En lovændring vil betyde, at et samleje nu bliver til en voldtægt, hvis den ene part ikke har givet sit samtykke.

Over for TV 2 forklarer programleder Helle Jacobsen fra Amnesty International, at myten om omvendt bevisbyrde er én af de mest sejlivede på området. Det er fortsat anklagemyndigheden, der skal bevise, at der ikke har været samtykke, og at der er tale om et overgreb, siger hun.

- Det er en kerne-menneskerettighed, at retssikkerheden gælder for alle mennesker. Man er selvfølgelig uskyldig, indtil det modsatte er bevist, siger Helle Jacobsen.

Til dagbladet Information sagde forkvinden for Dansk Kvindesamfund, Lisa Holmfjord, i 2016, at:

- Et samtykke er ikke en underskrevet formular i tre eksemplarer. Et samtykke er, når der er gensidig konsensus mellem to eller flere personer om, at der skal foregå en aktivitet af seksuel karakter. Hvis det ikke er tilfældet, er der tale om et overgreb.

I samme artikel siger formand for tænketanken Viden om Mænd og Selskab for Mænds Sundhed, Svend Aage Madsen, også, at et samtykke ikke behøver at blive sagt med ord, men ”hvis man er i tvivl, må man lade være”.

Hos Landsforeningen for Forsvarsadvokater er der en juridisk skepsis for konsekvenserne af en lovændring:

- Samtykke kan udtrykkes verbalt og ved kropslige handlinger, men når det skal udtrykkes i retten, kan det kun udtrykkes med ord, og det giver i mine øjne nogle store vanskeligheder, siger formand Kristian Mølgaard.

- Vores skræk er urigtige domfællelser, og i sager, hvor det er påstand mod påstand, synes jeg, man bevæger sig meget tættere på urigtige domsfællelser, hvis man piller ved udgangspunktet.

Sådan gør man i Sverige:

Svenskerne vedtog i maj en lovgivning, der gør det forbudt at have samleje med en person, der ikke udtrykkeligt har sagt ja eller aktivt vist lyst til at deltage i samlejet. Der vil i så fald være tale om voldtægt.

I et tillæg til den svenske lov er frivilligheden og vurderingen af selvsamme beskrevet:

- Ved bedømmelsen af en deltagers frivillighed eller ej skal der tages højde for, om frivilligheden er kommet til udtryk gennem ord, handling eller på anden vis.

De har også regler om samtykke:

Udover Sverige har i alt otte andre europæiske lande ifølge Amnesty International en samtykke-baseret lovgivning. Listen tæller:

Storbritannien, Irland, Belgien, Luxembourg, Tyskland, Island, Cypern og Ukraine.

Sex uden samtykke

I ni europæiske lande defineres sex uden samtykke som voldtægt. Foruden de otte, der fremgår af kortet her, er det også Island.

Med udgangspunkt i disse lande har Justitsministeriet de seneste måneder efterspurgt erfaringer fra vores nabolande. Selvom det ikke er blevet til en samlet skriftligt rapport, er det dette arbejde, der ligger til grund for, at justitsminister Søren Pape Poulsen nu bakker op om en samtykke-baseret lov for voldtægt. Det oplyser ministeriet til TV 2.

Regler om samtykke har effekt:

Den svenske samtykke-lov trådte i kraft 1. juli 2018, og siden da er der ifølge en opgørelse, Svensk Radio har lavet, faldet dom i 20 sager om voldtægt efter den nye bestemmelse.

I Storbritannien skete der en stigning i antallet af anmeldelser efter samtykke blev understreget i loven i 2003. Fra 12.295 anmeldelser i perioden april 2002-marts 2003 til 41.186 anmeldelser i perioden april 2016-marts 2017. 

Også i Tyskland er antallet af anmeldelser steget, siden man i 2016 indførte samtykkelov. I 2011 var der 7.539 anmeldelser om voldtægt. I 2017 var antallet steget til 11.282 anmeldelser.