Politik

Ligestillingsminister banket på plads i spørgsmål om sex uden samtykke

Eva Kjer Hansen har brudt partilinjen i Venstre ved at bakke op om, at sex uden samtykke skal betegnes som voldtægt. Det fastslår politisk ordfører.

Venstre er alligevel ikke klar til at ændre i straffeloven, så sex uden samtykke fremover kan betegnes som voldtægt.

Det fastslår politisk ordfører Britt Bager, efter at ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) fra morgenstunden ellers såede tvivl om partiets linje med en modstridende udtalelse til netmediet Altinget.

- Det må stå for Eva Kjer Hansens egen regning, siger Britt Bager.

- Det, vi har sagt i Venstre, er, at der er behov for, at det bliver mere klart, at det sker med frivillighed, og så mangler vi så at få nogle konkrete modeller fra Justitsministeriet. Når vi får det, tager vi stilling til, hvad der skal ske, fortsætter hun.

Frustration i folketingsgruppen 

Ifølge TV 2’s oplysninger skabte Eva Kjer Hansen til formiddag stor frustration i Venstres folketingsgruppe.

Jeg har råbt efter det længe, for jeg synes, vi mangler en bedre retsbeskyttelse af kvinder

Eva Kjer Hansen (V), ligestillingsminister

Holdningen i partiet har længe været, at en lovgivning, der foreskriver, at man skal kunne bevise, at et samleje er foregået med forudgående samtykke fra begge parter, ville være et brud på dansk strafferetspleje, fordi det i så fald vil vende bevisbyrden om:

- Er løsningen, at den anklagede skal bevise, at den anden person samtykkede? Det mener vi ikke, skrev Britt Bager eksempelvis i en kronik i Berlingske i november sidste år sammen med gruppeformand Karen Ellemann og retsordfører Preben Bang Henriksen.

Har efterlyst lovændring længe

Til Altinget gav Eva Kjer Hansen udtryk for, at hun bakker fuldt op om justitsminister Søren Pape Poulsens (K) planer om at indføre en ny voldtægtsbestemmelse, der bygger på samtykke.

- Jeg har råbt efter det længe, for jeg synes, vi mangler en bedre retsbeskyttelse af kvinder. Det er rigtig godt, at også justitsministeren nu er overbevist om det, sagde hun.

Venter på Justitsministeriet

Ifølge Britt Bager er det for tidligt at tage stilling til, om lovgivningen skal ændres på området. I Justitsministeriet har Søren Pape Poulsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af eksperter, der skal komme med anbefalinger, og før de foreligger, vil Venstre ikke gøre sin holdning op: 

- Vi vil se nogle konkrete modeller, inden vi tager stilling til, hvordan de skal se ud, og det tror jeg, der er enighed om i hele Venstres folketingsgruppe. 

- Men det er også klart, at vi selvfølgelig er bekymrede over de meldinger, vi får om, at der sker rigtig mange voldtægter, uden at de bliver anmeldt. Når man ser på statistikken, taler den sit eget sprog, og derfor er vi også interesserede i, at frivillighed kommer til at fremgå klart og tydeligt.

Men er det Venstres politik, at man skal lave ny lovgivning, således at det kræver samtykke?

- Det er simpelthen for tidligt at svare på nu. Vi mangler konkrete modeller fra justitsministeren. Så snart vi har et fagligt grundlag at stå på, træffer vi en beslutning, om der skal ny lovgivning til.

Åbner for samtykke

Eva Kjer Hansen siger, at hun længe har ønsket sig det her, så jeg spørger igen, om det også er Venstres politik?

- Det, vi har ønsket os i Venstre i lang tid, er, at frivillighed skal fremgå meget tydeligere, end det gør i dag. Om det så skal hedde samtykke eller frivillighed, kan jeg ikke stå og sige, før jeg har set justitsministerens modeller.

Så du åbner op for, at det godt kan hedde samtykke?

- Det, der er vigtigt for mig, er, at det frivillige element fremgår langt tydeligere, end det gør i dag, siger Britt Bager.

Drøftelser i regeringen

Fordi voldtægt er et retspolitisk anliggende, er det justitsminister Søren Pape Poulsen, der tegner regeringens linje på området. Men da TV 2 fanger ham på Christiansborgs gange, har han svært ved at gøre den helt klar:

- Regeringspartierne er ved at drøfte i øjeblikke, om der kan laves nogle modeller for det, og hvordan vi så skal arbejde videre med det.

- Vi har ikke en ny politik, før vi har vedtaget en ny politik. Derfor diskuterer vi det med ordførerne i øjeblikket, og så kan det være, at det ender i en ny politik, siger han.

Samtlige partier i rød blok og Alternativet ønsker en samtykke-baseret voldtægtslovgivning. Hvis man lægger de konservatives mandater oveni, er der flertal for ny lovgivning.