BLOG: Skru ned for konsulentkronerne – brug pengene på velfærd i stedet

BLOG: Statens konsulentforbrug er steget med 50 procent, siden Løkke tog over. Det vil SF ændre på.

Vi skal investere i velfærd fremfor konsulentydelser.

Overalt ser vi besparelser. Børnene har ikke nok pædagogisk personale omkring sig i vuggestuerne og børnehaverne. Lærerne i skolen får mindre og mindre tid til at forberede sig. Vores ældre får ikke den hjælp, de har brug for. Sygeplejerskerne løber hurtigere og hurtigere.

På alle fronter er regeringen ude med sparekniven. Alt imens de bruger vores alle sammens penge på konsulenter og mere papirarbejde.

Siden Folketingsvalget er statens konsulentforbrug steget med 50 procent fra 3,1 milliarder kroner i 2015 til 4,6 milliarder kroner i 2018. 4,6 milliarder kroner. Tænk, hvor meget velfærd vi kunne få for 4,6 milliarder kroner.

Debatten om konsulenter er ikke ny. Tilbage da Venstre sad i opposition, kritiserede de Thorning-regeringens forbrug af konsulenter. Nu viser tallene, at konsulentforbruget kun er steget siden Thornings tid. Innovationsminister Sophie Løhde (V) fastholder, at konsulentindkøb er op til de enkelte statslige institutioner at vurdere. Men det er simpelthen for tyndt. Nu har vi i årevis snakket om, at vi skal afbureaukratisere og luge ud i papirnusseriet. Men konsulenter skaber nu engang mere papirarbejde, og groft sagt fører papirarbejdet ofte til mere bureaukrati.

Jeg tror på, at konsulentydelser kan give mening i nogle sammenhænge. Eksempelvis hvis ministerierne ikke har de faglige kompetencer til at løse en opgave. Men man bør lægge et loft over, hvor mange konsulentydelser et ministerie kan købe sig til, og så sørge for, at langt de fleste opgaver kan løses af ministeriet selv. Staten skal bruge konsulenter, hvor det giver mening. Men 4,6 milliarder kan aldrig give mening. Tænk et løft vi kunne give vuggestuerne, børnehaverne, sygehusene eller ældreplejen for de penge!

I det hele taget så mener jeg, at politikerne skal være langt mere modige, når det kommer til at skære ned i det administrative arbejde, som fylder mere og mere. Drop de endeløse rapporter. Drop det store kontrolregime, som har spredt sig i den offentlige sektor. Drop nogle af de mange regler, der kun er til for reglernes skyld.

Regeringen har svigtet, når det kommer til prioriteringen af skattekronerne. Pengene til papirarbejdet er steget, og antallet af velfærdsmedarbejdere er faldet. Lad os prioritere det, der betyder noget: Nemlig tiden til velfærd ude lokalt.