Politik

BLOG: Sundhedsreform, rettigheds-tankegang og centralisme

BLOG: Ved strukturreformen i 2007 lovede Lars Løkke, at centraliseringen af kommuner og amter ville give råd til flere varme hænder. Vi venter stadig!

Til gengæld blev der penge til flere dyre administratorer, der skulle styre de kæmpe enheder. Allerede dengang advarede KD imod det manglende nærvær i behandlingen. Og den dag i dag er der borgere der har både 30, 40 og 50 km til nærmeste sygehus.

Ret skal være ret. Regionerne har betydet markant bedre kræftbehandling og specialiseringen af mange operationer. Og Regionerne har overvejende et godt, konstruktivt samarbejde med både kommuner og praktiserende læger. Men en styrket behandling tæt på borgernes bopæl har vedvarende stået på KDs ønskeseddel. Derfor støtter vi fuldt ud den del af regeringens mål. Men djævelen skal som bekendt findes i detaljen. Og detaljer er der mange af, hvis regeringen får held med sin sundhedsreform.

Vi må tage afstand fra, at regeringsbetalte embedsmænd skal overtage de folkevalgtes ansvar. Den nye magtstruktur ligner til forveksling den nuværende, bare med et ekstra administrativt lag kaldet ”Sundhedsvæsen Danmark”. Resultatet bliver centralistiske beslutninger rullet ud over hele landet uanset hvilke lokale problemstillinger der evt. måtte være vigtigere at løse.

Når regeringen således giver førstegangsfødende krav på 42 timers ophold på et patienthotel, erstattes det lægefaglige skøn af centralistisk rettighedstankegang. Fremover kan regeringen strø om sig med politisk dikterede behandlingskrav. Hvad med to årlige, gratis CT-scanninger pr. borger, eller fem hjemlige lægebesøg? Kun regningen overlades til Sundhedsvæsen Danmark, som derefter må bestemme om det er psykiatrien, ældreomsorgen eller børneafdelinger der skal holde for med besparelser.

Det er prøvet før under enevælden. Og erfaringerne er ikke gode. De folkevalgte forsvarer lokale interesser, mens embedsmændene udfører ordre oppefra. De folkevalgtes står til ansvar for prioriteringerne hvert fjerde år. Embedsværket kan man kun få i tale ved at ringe til regeringens nye sundheds-hotline 113. Og der får du at vide at du er nr. 293 i køen.

Intet taler for at regeringens og DFs embedsvælde vil kunne gøre det bedre. Tvært imod. Hele reformen er underfinansieret med forventede milliardbesparelser på indlæggelser og administration, uden skygge af fagligt belæg. Det er reformen fra 2007 om igen. Færre varme hænder, men dyr administration skal der nok blive råd til.