Politik

BLOG: Intet barn har fortjent at leve på Sjælsmark

BLOG: Er alle børn i Danmark lige meget værd? Jeg håber, at dit svar – ligesom mit – er et rungende JA!

Og det betyder, at alle børn har krav på at blive behandlet med samme omsorg fra statens side. Men det bliver de ikke, som situationen er i dag – så langtfra!

I dag skal vi i Folketinget behandle et forslag fra Enhedslisten, SF, Radikale og os i Alternativet som kort og godt går ud på, at børn ikke må bo på ud- og hjemrejsecentre som Sjælsmark og Avnstrup i mere end et par uger.

Som politikere er vi betroet en meget, meget dyrebar opgave – nemlig at tage vare på de af vores borgere, som ikke kan tage vare på sig selv. Det indebærer blandt andet at vi skal passe særligt på børnene – både dem, der bliver udsat for vanrøgt i hjemmet, dem der vokser op med psykisk ustabile forældre, dem, der af forskellige årsager har svært ved at få livet til at hænge sammen; er angste eller selvmordstruede OG dem, hvis forældre har fået afvist deres asylansøgning. Alle disse børn er ifølge loven de danske myndigheders ansvar.

Og lad mig slå fuldstændigt fast: Vi svigter børnene på Sjælsmark. Mange af dem lider af vægttab, går sultne i seng, trives dårligt, er urolige, aggressive, hvileløse og konstant bekymrede for deres egen og deres familiers fremtid. De er ensomme og modløse og savner deres tidligere skole, venner og fritidstilbud. Det ved vi fra Ombudsmanden, fra Røde Kors og fra tilsynsbesøg på Sjælsmark.

Det er forstemmende, at vi kan have den viden og vælge ikke at reagere på den. At vi træffer et aktivt valg om at byde børn de her liv. Uanset om deres forældre har eller ikke har gode grunde til at være her i stedet for at rejse hjem – hvilket de for en meget stor dels vedkommende i mine øjne har. Uanset.

At forældrene bliver i Danmark må aldrig nogensinde gå ud over børnene! Børn er børn. Og det er en samfundsopgave at sikre, at alle børn har ordentlige opvækstbetingelser. Punktum. Så har nogle partier – Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – været ude at foreslå, at vi i sidste ende så må tvangsfjerne børnene fra deres forældre, for forældrene skal i hvert fald blive på Sjælsmark. Helt ærligt – hvem med et bare nogenlunde varmt hjerte og viden om, hvilke rammer der er tryggest for et barn, kan forestille sig at det på nogen måde skulle hjælpe de her børn at blive tvangsfjernet? Børn er tryggest sammen med deres forældre. Der skal de naturligvis blive, med mindre der er tungtvejende grunde til det modsatte.

Og jo, børnene på centrene ER udsat for omsorgssvigt. Men det er et statsligt omsorgssvigt, vi taler om.

Hvis vi skal skabe trygge rammer og positive livsudfoldelsesmuligheder for børnene af afviste asylansøgere, så er der kun én løsning. Og det er at børnefamilierne skal ud af Sjælsmark helt indtil 14 dage inden deres hjemrejse. Kan vi ikke blive enige om det, så svigter vi ganske enkelt vores moralske ansvar. Vi overhører den indre stemme, der fortæller os, at børn er lige meget værd, uanset om de om aftenen lægger hovedet på en pude i Sjælsmark eller Svendborg.