BLOG: Hvis vi for alvor vil have grøn omstilling, skal Danmark samles og blive enige om en retning. Lad os kalde det en Grøn Trepartsforhandling.

Danmark har brug for en ny klimalov. En klimalov, hele Danmark står sammen om. Ellers når vi aldrig i mål med den grønne omstilling.

Danmark er i en klimakrise sammen med resten af verden. Det er nu, vi politikere skal vise vores værd. Det er nu, vi skal tage ansvar, så de kommende generationer går en grøn fremtid i møde. Men vi kan ikke gøre det alene.

Grøn Trepartsforhandling

Hele Danmark skal stå sammen om vores klimamål. For det kan ikke nytte noget, at vi ikke har erhvervslivet med om bord, når vi lægger en plan for, hvordan vi begrænser drivhusgasserne. Det duer heller ikke, at vi ikke lytter til de bedste forskere og eksperter på området.

Jeg foreslår, at vi indfører en Grøn Trepartsforhandling. En forhandling hvor både befolkningen, virksomhederne og fagkundskaben er repræsenteret. Det bliver regeringen, der indkalder dansk erhvervsliv og et styrket Klimaråd til forhandlinger om konkrete reduktionsmål.

Forhandlingerne skal munde ud i femårige planer 15 år frem for CO2-reduktionen og carbonbudgetter, så alle sektorer ved, hvordan og hvor meget de skal bidrage. Aftalerne skal vedtages i Folketinget og indskrives i klimaloven.

På kort og på lang sigt

Langsigtede målsætninger er gode, men der er en fare for, at det bliver ved de gode hensigter og flotte ord. Sådan er det også med Parisaftalens målsætning om at begrænse klopdens temperaturstigning med 1,5 procent. Skal vi nå det, skal vi sætte konkrete nationale delmål, som kan nås inden for en årrække. Vi har brug for kloge milepæle undervejs. Målene skal være bindende. Her bliver grønne trepartsforhandlinger afgørende. 

Et styrket klimaråd

Men grønne trepartsforhandlinger gør det ikke alene. Vi har brug for at styrke Klimarådet, hvis det skal kunne indgå i sådanne forhandlinger. De skal have de fornødne muskler for at kunne være en ligevægtig forhandlingspart og for eksempelvis at kunne levere beregninger om eksempelvis CO2-budgetter. 

Der er brug for handling, hvis vi skal nå Parisaftalens mål om at begrænse temperaturstigningen til 1,5 grader. Og der er brug for, at hele Danmark står sammen om ny klimalov.