Politik

BLOG: En medmenneskelig blå flygtningepolitik

BLOG: De, der har vist sig som gode borgere, skal have lov til at blive i Danmark.

Der er behov for en ny blå flygtningepolitik, som byder velkommen til den, der integrerer sig efter bedste evne og muligheder. Et velkommen, hvor flygtningen garanteres ret til at blive, hvis man holder dansk lov, respekterer borgerrettighederne og lærer dansk så godt som muligt. Et velkommen, hvor dørtrinnet til uddannelse, klubber, foreninger og arbejdsmarked gøres lavt.

Det sidste lykkes faktisk over al forventning. Siden 2016 er det lykkedes dansk erhvervsliv og fagforeningerne at få 57% af de mandlige flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Tallet er lidt mindre for kvinderne. Men 8.700 personer bidrager i dag til den danske skattekiste inden for især rengørings- og restaurationsbranchen samt som SOSU assistenter. Det er brancher, der skriger på varme hænder. Derfor skal offentlige og private arbejdsgivere også fremover garanteres, at flygtningene ikke sendes ud af landet ved først givne lejlighed. Firmaer skal kunne stole på, at udgiften til oplæring ikke er spildt.

Vellykket integration kræver mere end et arbejde. Aktiv deltagelse i forenings- og klublivet skal derfor tælle positivt, hvis en flygtning sidenhen søger om permanent ophold. Alt fra fodboldklubber til højskoler skal åbnes for disse mennesker. Stemmeret til kommunalvalg skal tildeles efter tre år. Børn og unge skal have fri adgang til uddannelsessystemet. Og eventuelt medbragte uddannelser fra hjemlandet skal kunne opgraderes til dansk niveau.

KD arbejder for, at mennesker så vidt som muligt kan tage ansvar for eget liv. Kan de ikke, må de midlertidigt på kontanthjælp eller tilsvarende ydelse. Det handler om at sikre deres børn mod fattigdom. Det vil bedre de unges uddannelse, fremme adgang til arbejdsmarkedet som voksen og mindste risikoen for at ende i kriminalitet og misbrug. Alle børn skal have børnecheck. Familien skal have ret til ferieuger uden krav til jobsøgning eller undervisning. Og kommunernes økonomi skal holdes skadesløs gennem 100% statslig dækning af sociale ydelser.

Det er svært at spå – især om fremtiden. Ikke meget tyder imidlertid på, at Assads hemmelige politi stopper med tortur, eller at det iranske præstestyre holder op med at forfølge kristne. Mennesker på flugt skal derfor gives en tro på en fremtid i Danmark. Skulle der ske fredsmirakler i Mellemøsten, da lad os hjælpe dem hjem, der ønsker det. De, der har vist sig som gode borgere, kan imidlertid blive.