Politik

BLOG: 200.000 færre danskere skal betale topskat

BLOG: Topskatten straffer de danskere, der videreuddanner sig til det næste løntrin, eller som ønsker at tage en ekstra vagt på jobbet.

Du fortjener at beholde flere af dine egne penge. Og du fortjener at blive belønnet, når du gør en ekstra indsats – ikke straffet. Derfor har jeg i dag markeret, at Det Konservative Folkeparti har en klar ambition om, at vi i næste valgperiode hæver topskattegrænsen med 120.000 kroner, så 200.000 danskere vil slippe for topskat. Forslaget indgår som et centralt element i vores samlede skatteplan, der vil lempe skatten på arbejde for alle herhjemme.

Topskatten er først og fremmest urimelig. Selv uden topskatten vil de bredeste skuldre løfte det største læs. Men topskatten er også skadelig for Danmark. Topskatten straffer de danskere, der videreuddanner sig til det næste løntrin, eller som ønsker at tage en ekstra vagt på jobbet. Det er en unødvendig vækstdræber, som vi i Det Konservative Folkerparti altid har ønsket afskaffet. I første omgang går vi efter at trække 200.000 danskere ud af topskatten. Det vil alene øge beskæftigelsen med 4.500 personer. 

I Det Konservative Folkeparti går vi realistisk til politiske forhandlinger. Vi er borgerlige stemmer, der arbejder for lavere skat. Skridt for skridt sikrer vi, at topskatten rammer så få danskere som muligt. I de senere år har vi trukket en halv million danskere ud af topskatten. Derfor er jeg overbevist om, at vores forslag er den rigtige og realistiske vej at gå.

Men det hele starter med, at vi får kickstartet skattedebatten herhjemme. Det er afgørende for den enkelte, for familierne og for erhvervslivet. Nu er vi kommet med vores indspil til skattedebatten. Du kan læse meget mere på vores hjemmeside. Ellers kan jeg love, at jeg ikke lige med det første holder op med at tale om skattepolitik.