Politik

Politiet efterforsker seksuelle overgreb i Liberal Alliances Ungdom

Politiet efterforsker anklager om seksuelle overgreb i Liberal Alliances Ungdom – i flere tilfælde begået af ledende skikkelser i organisationen.

Syv kvindelige medlemmer af Liberal Alliances Ungdom (LAU) fortæller i anonyme vidnesbyrd om voldtægt, seksuelle krænkelser og tilnærmelser begået af mandlige medlemmer af ungdomspartiet. De bliver offentliggjort på LAU’s landsmøde lørdag.

Information er i besiddelse af vidnesbyrdene, som avisen har fået af den tidligere formand for LAU Rasmus Brygger. Ifølge ham er der tale om fem forskellige mænd, hvoraf flere bestrider ledende positioner i ungdomspartiet.

Sagerne er blevet anmeldt til politiet torsdag, og der er nu åbnet en efterforskning. Det bekræfter Københavns Politi over for Information.

Af hvad jeg har kendskab til, er der tale om voldtægter af mindreårige og forskellige seksuelle krænkelser

Rasmus Brygger, tidl. formand i Liberal Alliances Ungdom

Pigerne mellem 14 og 21

Mændene var mellem 16 og op i 20’erne, da hændelserne skal have fundet sted. Pigerne var mellem 14 og 21 år. De beretter om henholdsvis seks episoder med seksuelle overgreb og to episoder med seksuel chikane, som alle fandt sted i forbindelse med eller efter arrangementer og møder i LAU, hvor der i de fleste tilfælde var alkohol involveret. Fire af episoderne handler om den samme mand, som er i 20’erne og har en ledende position i organisationen.

To af pigerne blev torsdag afhørt af politiet, efter at Rasmus Brygger tidligere på ugen gik ind i sagen, hvor han selv gik til politiet og opfordrede kvinderne til at gøre det samme.

- Af hvad jeg har kendskab til, er der tale om voldtægter af mindreårige og forskellige seksuelle krænkelser, hvor der har været uønsket fysisk berøring, pression og grænseoverskridende kommentarer fra voksne mænd til ofte mindreårige piger, siger Rasmus Brygger til Information. Han forlod moderpartiet Liberal Alliance i 2016 efter uenigheder om partiets politiske linje, men er fortsat medlem af LAU.

Rasmus Brygger, hvorfor har du valgt at gå ind i sagen?

Fordi der ikke var andre, der havde løftet denne opgave, fordi jeg fornemmede, at der var sket mere end bare denne konkrete sag, og fordi jeg mener, at politiet skal involveres.

Carl Andersen, som i dag er landsformand for LAU, fortæller, at han er meget "rystet og overrasket" over, at sådanne episoder finder sted i den organisation, han har været medlem af i 10 år. Han siger, at han og resten af ledelsen kun har kendskab til én sag.

- Vi har haft samtaler med tillidsfolk om en kulturændring, for det er en prioritet, at alle er sikre.

"Magtmisbrug" og "sexkultur"

Information er bekendt med alle pigernes identitet, men har kun været i kontakt med en af dem direkte. Information har set dokumentation for, at vidnesbyrdene kommer fra pigerne og har set Rasmus Bryggers skriftlige korrespondancer med samtlige piger.

Den unge kvinde, Information har talt med, er i dag 21 år. Hun fortæller, at hun er blevet udsat for et seksuelt overgreb og ubehagelige tilnærmelser i LAU fra to ledende medlemmer i organisationen – senest i december 2018. Hun ønsker at være anonym. Information kender hendes rigtige identitet, men kalder hende her Mette.

- Jeg synes, at det er magtmisbrug, siger Mette. Hun mener, der er en "sexkultur" i organisationen, og hun har en oplevelse af, at flere mandlige medlemmer konkurrerer om, hvem der kan have sex med flest piger fra flest mulige landsdele.

Information har valgt ikke at gengive detaljer fra alle otte vidnesbyrd fra de syv unge kvinder, da avisen ikke har haft mulighed for at forelægge dem for de mænd, som ifølge de unge kvinder har været involveret. Information kender kun identiteten på den af mændene, som angiveligt er involveret i fire af episoderne.

"Jeg skammede mig"

Et af vidnesbyrdene om denne mand drejer sig om en pige, der var 17 år, da overgrebet skal have fundet sted efter et arrangement i LAU.

Hun skriver i vidnesbyrdet: "Jeg skammede mig så meget over, at det var sket, og over, at jeg var så dum at stole på ham".

En anden pige var 15 år, da samme medlem udsatte hende for et seksuelt overgreb efter et bestyrelsesmøde.

En tredje pige var 14 år, da samme mand ifølge hende gjorde flere seksuelle tilnærmelser i form af beskeder på blandt andet Facebook.

Endelig fortæller Mette om, at hun i december blandt andet modtog seksuelt udfordrende beskeder fra samme mand på Snapchat.

Information har forelagt den pågældende mand de i alt fire vidnesbyrd, der drejer sig om ham. Han skriver i en mail til Information, at han ikke er blevet kontaktet af politiet. Han tilføjer, at han ikke er blevet "ekskluderet" af LAU. Han har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Startede med en besked på Facebook

Et andet vidnesbyrd går tilbage til 2015 og drejer sig om en dengang 17-årig pige, som fortæller om en voldtægt begået af et 21-årigt mandligt medlem til en fest i Liberal Alliances Ungdom. Pigen skriver:

"Nu sidder jeg den dag i dag med ar på sjælen, mens gerningsmanden bare er steget i graderne i LAU. Der var ingen konsekvenser for ham, mens mit liv bliver aldrig det samme igen".

Det er Rasmus Brygger, der i fællesskab med pigerne har arrangeret, at vidnesbyrdene bliver fremlagt på LAU’s landsmøde lørdag.

Den 19. februar i år så han en besked i LAU’s interne Facebookgruppe, som foruroligede ham. Den var skrevet af et medlem af organisationens forretningsudvalg, som nævnte, at hun og resten af forretningsudvalget blev gjort opmærksom på en konkret sag om seksuelle krænkelser i organisationen tilbage i juni 2018. I beskeden skrev hun, at hun mente, at ledelsen ikke havde reageret tilstrækkeligt på sagen. Blandt andet derfor meddelte hun, at hun ikke genopstiller til forretningsudvalget.

Herefter skrev Rasmus Brygger en besked i gruppen, hvor han opfordrede medlemmer til at kontakte ham, hvis de havde oplevet krænkelser.

Vidnesbyrdene stammer både fra piger, som selv har kontaktet Rasmus Brygger, og piger, der er blevet kontaktet af Brygger, fordi han havde hørt om deres oplevelser gennem andre medlemmer af organisationen.

Det er Rasmus Brygger, der har opfordret pigerne til at skrive deres anonyme vidnesbyrd og sende dem til ham. Herefter har han redigeret i nogle af vidnesbyrdene med henblik på at anonymisere de anklagede. Til sidst har han sendt vidnesbyrdene tilbage til de seks piger og kvinder, som har godkendt hans redigering.

Vi kommer til at insistere på handling fra ledelsen i LAU

Christina Egelund, politisk ordfører, Liberal Alliance

Landsformand kendte kun til én sag

LAU’s nuværende landsformand, Carl Andersen, forklarer, at han frem til nu har haft kendskab til en sag om seksuelle krænkelser i LAU, nemlig den føromtalte sag, som Forretningsudvalget diskuterede i sommeren 2018, og som også beskrives i et af vidnesbyrdene.

- Vi behandlede sagen og tog den meget seriøst. Men vi er kun en ungdomsorganisation. Vi er ikke en politienhed, der kan lave efterforskning. Så derfor opfordrede vi pigen til at gå til politiet, så der kunne skabes en sag, og så vi på den baggrund eventuelt kunne ekskludere manden. Men hun ønskede ikke at anmelde sagen til politiet, forklarer Carl Andersen.

I vidnesbyrdet skriver pigen, at hun ikke er blevet opfordret til at gå til politiet af ledelsen.

Efter klagen hørte Carl Andersen mandens side af sagen, som ifølge formanden var helt anderledes end pigens.

Det fremgår af bestyrelsesmateriale, som Information har set et billede af, at landsformanden har fået flere henvendelser fra unge piger vedrørende en af mændene. Her fremgår det blandt andet, at pigerne ikke har ønsket at deltage i begivenheder og fester på grund af manden, og at Carl Andersen ville tage en snak med ham.

Carl Andersen, i dette mødereferat lyder det, som om du har kendt til flere anklager?

- Nej, det tager jeg kraftigt afstand fra. Vi har som sagt været bekendt med det føromtalte overgreb, og så har vi fået en anden henvendelse om, at den samme person har skrevet upassende beskeder til en pige. Men vi har ikke fået lov til at se beskederne. Når der i referatet står ’henvendelser’, handler det egentlig bare om snak og fornemmelser, ikke konkrete klager, siger Carl Andersen, der fortæller, at han også har taget emnet om overgreb op ved et møde for partiets lokalformænd.

Rasmus Brygger har på få dage samlet de her vidnesbyrd fra syv kvinder og nu taget det videre til politiet. Hvorfor har du ikke gjort et forsøg på at gøre noget lignende?

- Hvis vi modtager en henvendelse om seksuelt overgreb, skal vi tage os af den sag. Men det er første gang, vi har behandlet sådan en sag i ledelsen. Så der har ikke været bevæggrunde til at tro, at der skulle være et kæmpe problem i hele foreningen, siger Carl Andersen.

Mette fortæller, at hun aldrig er gået direkte til ledelsen med sine oplevelser.

- Jeg ved jo, at der før har været lignende sager om seksuelle krænkelser i LAU, hvor der ikke er blevet gjort noget, siger Mette.

Derfor stolede hun ikke på, at ledelsen ville tage hendes anklage alvorligt.

Politisk ordfører: Rystet og meget berørt

Hos moderpartiet Liberal Alliance er politisk ordfører Christina Egelund "både dybt rystet og meget berørt over de anklager, jeg nu hører om", skriver hun til Information.

Christina Egelund, har I tænkt jer at foretage jer noget i forhold til sagerne?

- Sagerne behandles nu af politiet, hvor de hører hjemme. Det er godt, så de kan undersøges til bunds. Vi kommer til at insistere på handling fra ledelsen i LAU, så vi kan have tillid til, at det er trygt for unge at færdes i foreningen.

Har I et ansvar i forhold til, hvad der sker i LAU?

- LAU er formelt en selvstændig forening, men selvfølgelig ligger det mig på sinde, at der skal være trygge rammer, når de unge mødes. Jeg er som sagt rystet over sagen, og derfor har jeg foreløbig kontaktet Børns Vilkår for rådgivning i forhold til de unge, der er implicerede i de sager, som nu er meldt til politiet. Vi kommer selvfølgelig også til at følge det videre forløb.

Har I haft kendskab til en eller flere af sagerne?

- Jeg blev bekendt med rygter om en af anklagerne for cirka 48 timer siden, og jeg har siden forsøgt at danne mig et overblik over situationens samlede omfang og karakter, skriver Christina Egelund.