Politik

Det koster to millioner at omdøbe integrationsydelse

Der ligger et vigtigt signal i, at det fremover skal hedde selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, mener DF.

Flygtninge med midlertidigt ophold i Danmark skal sendes ud, når der er fred i deres hjemland. De skal ikke integreres. Det er grundtanken bag det såkaldte paradigmeskift, som Folketinget ventes at vedtage torsdag.

Derfor skal flygtninge heller ikke længere modtage integrationsydelse, hvis de ikke har arbejde.

Ydelsen skal skifte navn til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. 

Afsat millioner til it-systemer

Men det er langt fra gratis at gennemføre sådan et navneskift. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at der er afsat to millioner kroner til blandt andet at tilpasse it-systemer til det nye navn.

Og navneskiftet er prisen værd, mener Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti.

- Vi laver en helt ny politik. Det ville ikke give mening at køre videre med en integrationsydelse, når vi fokuserer på, at folk skal vende tilbage til deres hjemlande, siger han. 

Ydelsen bliver i øvrigt også beskåret markant. Enlige forsørgere skal fremover modtage 2000 kroner mindre om måneden. Mens et par med børn modtager 2000 kroner mindre om måneden per husstand.

DF klar til at stramme mere

Martin Henriksen betegner lovforslaget, der udmønter paradigmeskiftet, som det, der for alvor kommer til at gøre en forskel ved dansk udlændingepolitik. Men det betyder ikke, at DF er færdige med at stramme.

- Vi kommer til at køre videre med denne her diskussion, siger han og nævner en sag fra Nyborg, hvor frivillige har tilbudt at undervise børn fra en familie, der har fået inddraget deres opholdstilladelse. 

- Der vil komme flere sager og flere eksempler, hvor vi bliver nødt til at ændre nogle systemer. Og det koster nogle penge.

Det omfattende lovforslag, der blandt andet også rummer ændret praksis for inddragelse af opholdstilladelser, hårdere straffe for brud på meldepligt og mulighed for at lægge loft over antal familiesammenføring har opbakning fra regeringen, DF og Socialdemokratiet.