Politik

Minister får næse for ikke at forhindre kvotehamstring

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen er endnu en gang kommet i problemer på grund af sin håndtering af kvoter.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) modtager nu kritik for sin håndtering af en sag om muslinge- og østerskvoter.

På et møde onsdag har et flertal i Miljø- og Fødevareudvalget tildelt hende en såkaldt næse, fordi hun i strid med udvalgets ønske ikke har fremskyndet indførelsen af nye regler, der sætter loft over, hvor mange kvoter en fisker må eje.

- Eva Kjer Hansen har håndteret den her sag usædvanligt dårligt, og derfor får hun også den her meget store kritik og meget store næse, siger fiskeriordfører Simon Kollerup (S) til TV 2. 

Hvad er en næse?

En næse er en betegnelse for kritik af en politikers handlinger. Betegnelsen kommer formentlig af det gamle ord "nesæ", der betød skam eller vanære.

* En politiker kan få en næse for at begå fejl i sagsbehandlinger eller for at tage beslutninger mod bedre vidende.

* Næserne kan have forskellig længde alt efter kritikkens størrelse. Hvis noget er "utilfredsstillende" eller "kritisabelt" er det typisk en lille, mens "kraftig kritik" og "alvorlig påtale" giver større næser.

* Næser får sjældent parlamentariske eller andre politiske konsekvenser. Men et flertal kan tvinge en minister til at gå af.

Ville undgå hamstring

Sagen tager sit udspring 19. juni 2018, hvor et flertal i Folketinget lavede en ny politisk aftale om fiskeri af østers og blåmuslinger. Med aftalen blev loftet for, hvor mange licenser en fisker må eje reduceret, så man fremover maksimalt må være ejer eller medejer af tre kvoter for blåmuslinger og/eller tre kvoter for østers.

Før aftalen var det muligt at eje fire kvoter, og politikerne vedtog, at fiskere, der er i besiddelse af fire kvoter, har indtil årets udgang i 2026 til at komme af med deres kvoter.

Særligt Dansk Folkeparti pressede efter aftalen på for, at de nye regler skulle træde i kraft hurtigst muligt for at undgå, at fiskere nåede at "hamstre" kvoter. Alligevel gik der næsten et halvt år, før det skete, og det er det, Eva Kjer Hansen nu får kritik for.

Beskyldt for at lyve

Ministeren hævder, at hun ikke blev opmærksom på ønsket før i november, hvor Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, og Socialdemokratiets ditto, Simon Kollerup, offentligt brokkede sig over, at tingene gik for langsomt.

Men det er direkte løgn, mener Ib Poulsen. Ifølge ham gjorde han allerede på et møde i august Eva Kjer Hansen opmærksom på, at reglerne skulle gennemføres hurtigt. En udlægning, som flere medlemmer af Miljø- og fødevareudvalget ifølge Berlingske har bakket op om.

Ministeren har siden i et svar til Folketinget gentaget, at hun først i november blev klar over ønsket om fremskyndelse af reglerne, hvilket førte til en indkaldelse til et hastemøde i starten af februar. Med svaret følte flere ordførere nemlig, at Eva Kjer Hansen beskyldte dem for at lyve.

- Det er en ret alvorligt sag, og det er også derfor, at vi tager nogle ret skrappe ord i brug, når vi giver næsen, siger Simon Kollerup. 

Den store næse

Onsdag falder hammeren så. Eva Kjer Hansen får sin reprimande i form af en såkaldt næse. En påtale, der sjældent får parlamentariske konsekvenser, og som både Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet står bag. 

- Flertallet påtaler på det skarpeste, at ministeren ikke anerkender, at fiskeriordførerne for partier, der udgør et flertal i Folketinget, siden sommeren 2018 har udtrykt ønske om, at bekendtgørelsen skulle træde i kraft hurtigere, og at ministeren derved indirekte beskylder et flertal i Folketinget for at tale usandt.

Sådan lyder det i næsen, hvor ministerens håndtering af sagen kaldes "overordentlig utilfredsstillende".

Efter tildelingen af næsen fastholder Eva Kjer Hansen, at hun ikke har forsøgt at forhale noget. I en kort kommentar siger hun:

- Det må jeg jo tage til efterretning, siger hun.

Et gult kort

Ministeren bliver også på det kraftigste anbefalet, at hun fremadrettet vil følge det politiske flertal på fiskeriområdet "loyalt og uden unødig ophold". 

Fiskeriordfører i Dansk Folkeparti, Ib Poulsen, siger til TV 2 at næsen er "et gult kort" - og dem får man ikke to af, lyder det. 

- To gule kort bliver automatisk til et rødt, og så ryger man ud, siger Ib Poulsen.

I listen herunder kan du se, hvilke politikere der senest er blevet tildelt en næse. 

De seneste syv næser

 1. Eva Kjer Hansen

  I februar 2019 fik Eva Kjer Hansen en næse,fordi hun i strid med Miljø- og Fødevareudvalgets ønske ikke havde fremskyndet indførelsen af nye regler, der satte loft over, hvor mange kvoter en fisker må eje.

  Sagen tager sit udspring 19. juni 2018, hvor et flertal i Folketinget lavede en ny politisk aftale om fiskeri af østers og blåmuslinger. Med aftalen blev loftet, for hvor mange licenser en fisker må eje, reduceret.

 2. Anders Samuelsen

  I slutningen af januar 2019 fik udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) en mindre næse. Et flertal bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Enhedslisten kritiserede ham for at have modsat sig Folketingets ønske og givet forskere lov til at citere fra ellers helt fortrolige møder i Udenrigspolitisk Nævn om den danske krigsindsats.

 3. Karsten Lauritzen

  I november 2018 gav et flertal i Folketinget skatteminister Karsten Lauritzen (V) en lille næse for at udlevere forkerte oplysninger til Folketingets Skatteudvalg på et samråd 27. september.

  Her hævdede ministeren, at Skatteministeriet ikke var blevet rykket af Undersøgelseskommissionen om Skat i forbindelse med udleveringen af det materiale, som kommissionen skal undersøge. Men det var forkert, og derfor fik Karsten Lauritzen en næse.

 4. Ole Birk Olesen

  I marts 2017 fik transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) en stor næse i forbindelse med en økonomisk krise i PostNord.

  Ministeren fik besked om, at PostNord manglede mere en to milliarder danske kroner, og at det ville blive nødvendigt for den danske og svenske stat at skyde flere skattekroner i selskabet. Der gik dog flere måneder, før han delte den viden med ordførerne i postforligskredsen i februar.

 5. Esben Lunde Larsen

  I april 2017 fik daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) en stor næse ovenpå sagen om kvotekonger i dansk fiskeri.

  Ministeren fik næsen, fordi Folketinget ikke mente, at ministeren orienterede partierne godt nok om mulighederne for at dæmme op for kvotekongerne, som er en betegnelse for de få velhavende fiskere, der de seneste år har sat sig på en meget stor del af fiskekvoterne og dermed skabt næsten monopollignende tilstande.

 6. Hele regeringen

  I sommeren 2016 blev der givet en usædvanlig næse. Her tildelte Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg hele V-regeringen en næse. Årsagen var tilbageholdelse af oplysninger om den omdiskuterede landbrugspakke.

   

 7. Kristian Jensen

  I februar 2016 fik daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) en "kæmpe stor" næse. Næsen fik han for at ignorere et beslutningsforslag fra SF om at droppe besparelserne på udviklingsbistanden, som der ellers var flertal for.