Politik

Løkke vil ændre sundhedsreform efter kritik

Efter skarp kritik vil regeringen onsdag fremlægge en række justeringer af sit udspil.

Allerede inden forhandlingerne om en reform af sundhedsvæsnet er gået i gang, lægger regeringen nu op til flere ændringer i sit oprindelige udspil.

Blandt andet skal de kommunale politikere have mere indflydelse, end regeringen indledningsvist lagde op til. Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med avisen Danmark.

- Vores læsning har været, at kommuner har taget pænt imod vores udspil til en reform, men de har ytret ønske om, at de gerne vil have en stærkere repræsentation i det nye sundhedsvæsen, og det er vi åbne over for, fortæller Lars Løkke Rasmussen.

Regeringen vil nedlægge regionerne ved udgangen af 2020 og erstatte dem med fem sundhedsforvaltninger, som skal drives af en udpeget bestyrelse i stedet for folkevalgte politikere.

Forvaltningerne skal stå for driften af sygehusene og akutberedskabet, og der skal derudover oprettes 21 såkaldte sundhedsfællesskaber bygget op om de nuværende akutsygehuse.

Det hele samles i en national overbygning kaldet Sundhedsvæsen Danmark.

Fire justeringer på vej

Men i regeringens oprindelige udspil ville kommunerne under de enkelte sundhedsforvaltninger kun få én plads i bestyrelsen til deling. Også i Sundhedsvæsen Danmark har regeringen kun givet kommunerne én plads i bestyrelsen.

Det ændres nu, så der kommer en ”større kommunal repræsentation”, skriver Politiken.

Ifølge avisen, der har talt med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og innovationsminister Sophie Løhde (V), vil regeringen præsentere i alt fire justeringer af sin store sundhedsreform.

De øvrige justeringer omhandler de 21 nye sundhedsfællesskaber og skal sikre en bedre koordinering af behandlingsforløb og binde sygehusets, kommunens og egen læges indsats tættere sammen.

- Det er en stærk motor for at skabe mere sammenhæng i det sundhedsvæsen, der ikke altid hænger godt sammen i dag. Men nogle har rejst tvivl, om der er tilstrækkeligt med tilførelse af benzin, så den kan køre for fuld kraft, siger Sophie Løhde til Politiken.

Har lyttet til baglandets kritik

Ændringerne kommer efter møde med over 40 forskellige aktører og medarbejderforeninger i sundhedsvæsenet.

Men også i Venstres bagland har regerings udspil vakt opstand. En række prominente partimedlemmer fra det jyske og fynske har været stærkt kritiske over for lukningen af regionerne og dermed også de folkevalgte regionsråd. Ifølge kritikerne vil det føre til embedsmandsvælde og en centralisering af magten.

Ifølge statsministeren har kritikken fra gjort indtryk, og justeringerne af regeringens udspil skal derfor også ses som et forsøg på at imødekomme venstrebaglandets skepsis.

- Det er da klart, at det er en del af det. Det er nogle af de argumenter, der har sat sig. Jeg har jo selv været rundt i landet og tale med folk. Så ja, det er selvfølgelig også en del af vores refleksion, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen Danmark.

Svær dagsorden for regeringen

Ifølge politisk kommentator Noa Redington er der mange problemer for regeringen. En af de største udfordringer er, at den har tabt dagsordenen med sit udspil.

- Regeringen ville have præsenteret det som et udspil, der handler om bedre muligheder for patienterne. I stedet er det blevet en diskussion om centralisering versus decentralisering. Det er en meget svær dagsorden, siger kommentatoren.

Hertil kommer, ifølge Noa Redington, at økonomien er uklar, uroen i baglandet, og spørgsmålet om, hvor regeringens støtteparti Dansk Folkeparti står.

- Dansk Folkeparti har lurepasset en hel del de seneste uger. I dag er de ude og sige, at der ikke skal kunne nedlægges akutklinikker og sygehuse i forbindelse med gennemførsel af reformen. Men hvad er det så, de her sundhedsfællesskaber og de nye forvaltninger skal have mulighed for at beslutte?

Politisk kommentator Noa Redington vurderer, at det hele tiden har været regeringens tanke, at den kommunale forankring skulle være større. Video: Hans-Henrik Busk Stie

De politiske forhandlinger om sundhedsreformen indledes onsdag i Finansministeriet. På forhånd har statsministeren udtalt, at hvis det står til ham, bliver det kommende folketingsvalg først udskrevet, når et flertal har forhandlet reformen på plads.