Politik

Her er regeringens plan for skrappere kurs mod hvidvask

Erhvervsministeren vil styrke Finanstilsynet og bekæmpe hvidvask af penge med hårdere fængselsstraffe, større bøder og forbud mod at tage nye kunder.

Regeringen er klar med sin plan for at styrke Finanstilsynet over de kommende år. I dag præsenterede erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) sit oplæg for partierne bag bankpakkeforligene, og ministeren satser på at have et forlig på plads inden folketingsvalget.

TV 2 er i besiddelse af oplægget, hvor regeringen vil øge midlerne til bekæmpelse af hvidvask med 67,7 millioner kroner allerede i år. Pengene fordeles mellem Finanstilsynet - der får broderparten - og Justitsministeriet.

Hos de store forligspartier bliver planen positivt modtaget – men som et forhandlingsoplæg, der skal debatteres nærmere i forligskredsen.

- Jeg synes, at regeringen har bevæget sig i den rigtige retning med oplægget og ser frem til, at vi kan gøre oplægget endnu bedre, siger Socialdemokratiets erhvervsordfører Morten Bødskov.

Det samme siger Dansk Folkepartis erhvervsordfører Hans Kristian Skibby:

- Der er mange fornuftige elementer i forslaget, men vi kommer også med vores ideer.

Stærkere tilsyn og hårde straffe

Ifølge erhvervsministerens oplæg skal Finanstilsynets organisation skærpes, så der kommer øget fokus på bekæmpelse af finansiel kriminalitet og især hvidvask.

Finanstilsynet får i fremtiden mulighed for selv at udstede bødeforlæg for overtrædelse af hvidvaskloven. Virksomhederne kan dog få prøvet disse bøder ved domstolene, hvis de finder dem forkerte.

Oplægget lægger op til hårde straffe for at give urigtige oplysninger til Finanstilsynet. Hidtil har den maksimale straf været fængsel i fire måneder, men denne ramme hæves nu til fængsel i et år.

Samtidig udvides forældelsesfristen fra to år til fem år.

Oplysningspligt

Bankernes oplysningspligt skal også skærpes, så virksomhederne ’hurtigst muligt og af egen drift’ skal underrette Finanstilsynet ved mistanke om uregelmæssigheder. I samme forbindelse får institutterne pligt til straks at berigtige tidligere oplysningerne, hvis de viser sig at være forkerte.

Også forældelsesfristen for grove overtrædelser af hvidvaskloven forlænges, så lovovertrædelser i fremtiden kan straffes op til ti år, efter de har fundet sted. Det er en fordobling af den gældende forældelsesfrist på fem år.

Rasmus Jarlov foreslår derudover i sit oplæg, at Finanstilsynet kan nedlægge forbud mod, at en finansiel institution får nye kunder, så længe der i virksomheden begås alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler.

Sværere at skifte job

Rasmus Jarlov vil også gøre det sværere for Finanstilsynets medarbejdere at skifte direkte til et nyt job hos de virksomheder, som Finanstilsynet er sat i verden for at holde øje med.

Der indføres en vidensklausul, så Finanstilsynets medarbejdere ikke kan skifte direkte til finansielle institutter. Vidensklausulen bliver på seks måneder for direktionen og to måneder for øvrige nøglemedarbejdere.

Fit og proper krav:

Bestyrelsesmedlemmet...

- Skal have et antal års ledelseserfaring på højt niveau fra relevante virksomhedstyper eller myndigheder.

- Må ikke være personligt konkurs eller dømt for bedrageri og andre relevante formueforbrydelser.

- Skal kunne afsætte tilstrækkelig tid til at varetage erhvervet.

Det skal undersøges, om der foreligger oplysninger om personen, der indebærer risiko for, at vedkommende ikke vil kunne fit og proper godkendes til en stilling i den finansielle sektor.

Bestyrelsesmedlemmet fra Nationalbanken skal være ansat i en tilstrækkelig høj, ledende stilling i banken.

Reglerne skal også skærpes for de revisorer, der har til opgave at holde øje med bankernes og de øvrige finansielle institutters regnskaber.

Der foreslås indført skærpede sanktioner, herunder fratagelse af en revisors autorisation.

Fit og proper

Socialdemokratiet foreslog i sidste uge, at regeringen sætter Finanstilsynets bestyrelse på porten for at få en frisk start for Finanstilsynet, men den ide skød erhvervsminister Rasmus Jarlov ned.

- Det er mig, der udpeger Finanstilsynets bestyrelse, og jeg har fuld tillid til dem, så det indgår ikke i de politiske forhandlinger, siger Rasmus Jarlov til TV 2.

Selvom regeringen ikke vil være med på Socialdemokratiets drastiske skridt, ser Socialdemokratiet sig alligevel imødekommet. Der kommer nemlig øgede krav til Finanstilsynets bestyrelse for fremtidige medlemmer, der skal opfylde en række konkrete krav til egnethed og hæderlighed, svarende til de såkaldte fit og proper krav.

-Vi støtter forslaget om fit og proper krav til Finanstilsynets bestyrelse, siger Morten Bødskov.

Kravene betyder, at fremtidige medlemmer skal have den nødvendige juridiske, økonomiske og finansielle viden (se faktaboks).