BLOG: Om igen, Movia

BLOG: Måske er det bare lidt for smart i en fart det hele – det dér med at fjerne de trykte køreplaner fra busstoppestederne.

Hvis man skal tro på trafikselskabet Movias egen logik, så passer køreplanerne alligevel aldrig, så derfor er en trykt køreplan heller ikke det papir værd, den er trykt på.

Der er bare ét problem: Det gør de højtbesungne digitale informationstavler ved de større stoppesteder heller ikke. Her kan der sagtens stå ”123 Glostrup Station 1 minut”, men når tavlen så skifter til ”0”, så går der fem minutter, uden at bussen kommer.

Dermed er også oplysningerne på nettet ubrugelige. Hurra, hurra for digitaliseringen…

Gad vide, hvad Movia i grunden har forestillet sig? At kunderne skal sidde på nettet og som en slags globetrottere planlægge en rejse til Østerbro, som om det var en rejse til Australien? Og hvad med de mange tusinde ældre danskere, som ikke ejer en smartphone, endsige ved, hvordan man betjener en?

Forventer man i ramme alvor, at de skal ringe til Movia inden for kontorets åbningstid og spørge om, hvornår bussen mon kører? Og ved de det mon overhovedet hos Movia, hvor de elektroniske tavler som før nævnt heller ikke altid virker? Nej, det kan godt være, at de trykte køreplaner ikke altid passer, men de hænger der trods alt som en slags retningslinje for, hvordan Movia forventer, at bussen skal køre.

Det lader heldigvis til, at bestyrelsen for Movia er ved at få kolde fødder – i hvert fald meddeler man, at man vil ”følge op” på kritikken af de manglende trykte informationer. I mellemtiden er det overladt til kommunerne, der køber bustransport hos Movia, at råde bod på de manglende oplysninger. Flere har allerede bebudet, at de på egen hånd vil yde denne nødvendige service til borgerne.

Men kommunerne bør også lægge pres på deres leverandør af kollektiv transport. Det kan nemlig ikke være rigtigt, at denne bare sender regningen videre. Movia må besinde sig på, hvem deres kunder i grunden er. Der findes mange ældre, og såmænd også børn, som vil have svært ved at orientere sig uden trykte informationer. Og så er det hele da også bare meget nemmere, når der hænger en køreplan ved stoppestedet.

Alt i alt er der tale om et fejlskud af de helt store, som Movia hurtigst muligt bør rette op på.