BLOG: Alle danskere skal have en værdig alderdom

16x9
Når samfundet bliver rigere, skal folkepensionen reguleres op i samme takt, mener Mette Thiesen. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen / Scanpix Denmark

BLOG: I Nye Borgerlige vil vi lade folkepensionen stige med velstanden. Folkepensionister skal nyde godt af velstandsfremgangen i samfundet.

I 2003 stemte Dansk Folkeparti og flere andre partier for en lov, der har gjort, at folkepensionen siden da er blevet udhulet år for år. Det betyder, at en folkepensionist har mistet mange penge og i dag får cirka 5.000 kroner mindre udbetalt om året.

I Nye Borgerlige vil vi lade folkepensionen stige med velstanden. Folkepensionister skal nyde godt af velstandsfremgangen i samfundet. Når samfundet bliver rigere, skal folkepensionen selvfølgelig reguleres op i samme takt.

De pensionister, der i dag er dårligst stillede, skal hjælpes gennem en øget målretning af ældrechecken samt et højere beløb. Og beløbsgrænsen for at modtage ældrechecken vil vi have beregnet individuelt i stedet for som nu, hvor enlige og par højst må have en likvid formue på 87.900 kroner. Vi vil fordoble dette beløb for par.

Politik handler om prioritering. Vi mener, at danskernes skattekroner bruges meget bedre på vores kernevelfærd end på at forsørge udlændinge. Derfor vil vi knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab.

Danskerne skal have lov til at bestemme meget mere selv

I dag umyndiggør systemet desværre de ældre. Sådan skal det ikke være. Vi mener, at ordninger hvor kommunen visiterer forskellige goder til den ældre – fx plejehjemsplads, mad og rengøring – skal gives som direkte tilskud på en voucher, som den ældre selv kan disponere over.

Den kommunale hjemmehjælp og madordning skal udfases og erstattes af private ordninger. Vi ønsker, at de ældre selv kan afgøre både omfang og kvalitet af den leverede ydelse. Det er fortsat en kommunal opgave at bevilge de nødvendige midler, men det skal være den ældre selv, der vælger ydelsen. Kommunerne skal oprette et nødberedskab, der sikrer den ældre mod svigt i den private service og desuden tilbyde hjælp til at træffe de nødvendige aftaler mellem den ældre og de private leverandører. Derudover ønsker vi, at kommunale plejehjem omdannes til selvejende institutioner og suppleres af flere friplejehjem, hvor idéer langt lettere og hurtigere kan omsættes til praktiske tiltag og bedre livskvalitet for de ældre.

Kort sagt vil vi lade danskerne bestemme meget mere selv – også over deres egne penge. På den måde vil alle danskere have råd til at lægge mere til side til pension. Det vil give den enkelte langt større frihed til selv at disponere over, hvornår og hvordan man vil gå på pension. 

Nedslidte og syge danskere skal have lettere adgang til førtidspension

Vi siger ganske klart, at hvis man som dansker bliver syg eller nedslidt før pensionsalderen, skal man have mulighed for at gå tidligere på pension. Det burde stå klart for enhver. Alt andet er urimeligt i et velfærdssamfund med et af verdens højeste skattetryk.

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti mener, at danskere i særligt hårde jobs skal kunne dokumentere et bestemt antal år på arbejdsmarkedet i stedet for en fast pensionsalder. Det tegner til et uløseligt slagsmål mellem faggrupperne. Det kommer til at give mere bureaukrati og flere komplicerede regler. Det er ikke det, vi har brug for i Danmark.

Politikerne har med jobcentrene gjort det til et mareridt at søge førtidspension. Syge og nedslidte udsættes for sagsbehandlere, der blindt følger regler og paragraffer med ressourceforløb og arbejdsprøvninger for at forhale det tidspunkt, hvor man kan få tildelt førtidspension. Det kan tage år, og rigtig mange bliver nedbrudt af jobcentrenes greb. Nogle dør ligefrem af det. Det er utilstedeligt og uværdigt. Derfor vil vi nedlægge jobcentrene.

Førtidspensionen skal være lettere tilgængelig for den nedslidte og syge dansker – og den skal være højere og ikke berørt af gensidig forsørgelsespligt. De kommunale sagsbehandlere skal væk – det skal være en lægefaglig vurdering, der ligger til grund, når en dansker tildeles førtidspension.