Politik

BLOG: Lad børnene betale pensionen

BLOG: Den gode nyhed er at danskerne lever længere. Den dårlige er, at vi nedslides lige så hurtigt som før.

Det betyder, at flere har behov for hjælp, mens byrden på den faldende andel af erhvervsaktive bliver større. Så hvis pensionsalderen skal fastholdes er der kun én løsning. Forkæl børnefamilierne.

Danskerne får under 1,7 barn i snit, men ønsker sig mellem to og tre. Fik de dem kunne det på en og samme tid øge borgernes livskvalitet og demontere pensionsbomben inden for 20 år. Det kræver en markant mere harmonisk balance mellem arbejds- og familieliv. Og det kræver et opgør med den ideologiske tilgang, der sætter statens behov før menneskets.

KD insisterer derfor på retten til at gå ned eller op i tid alt efter livsfase, når man arbejder i det offentlige. Lad de mange uden for arbejdsmarkedet udfylde hullerne. Skilsmisseforældre skal kunne arbejde mindre i uger hvor de har børnene, og give arbejdet gas i de øvrige. Arbejdsløse skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet ned til ¼ stilling. Familierne skal kort sagt tilbydes en mængde muligheder for at indrette sig efter børnenes behov.

Dansk Industri har set lyset og taler for bedre balance mellem job og fritid. Det rådgivende ingeniørfirma Rambøll uddanner medarbejderne i familievenlig ledelse, så forældre får del i de spændende opgaver, uden at nærværet med de børnene ryger. Ansatte har flekstid, op til fem ekstra omsorgsdage, familieuge og sågar ekstra pensionsindbetaling.

Fra både rød og blå side indvendes det, at ovenstående vil lænse arbejdsmarkedet for den arbejdskraft, der i forvejen er underskud på. Men det er netop denne idé om borgeren som arbejdsbi, der skal udfylde sin plads boet så velfærdsstaten overlever, der er skyld i de manglende hænder.

Også her går KD imod strømmen. Afskaf fremdriftsreformen og gør det legitimt at unge stifter familie under studierne. Byg flere billige familiekollegier. Giv dobbelt børnecheck hvis man er under 30. Kvinderne vil kunne nå at få flere af de børn de ønsker sig. De vil stå stærkere på arbejdsmarkedet efterfølgende. Og færre vil have svært ved at blive gravide hvis gennemsnitsalderen for en førstegangsfødsel blev sænket bare nogle få år.

KD tænker mere end fire år frem til næste valg. Kom danskernes drøm om at stifte familie i møde, så kan vi om tyve år være uafhængig af indvandring, sænke skatten, sikre de sociale ydelser og ikke mindst fastholde en pensionsalder på 65 år.