Politik

Danmark fik ikke besked om tysk togulykke – nu vil minister have nyt varslingssystem i EU

Transportministeren vil undgå ulykker som den på Storebælt med et bedre varslingssystem, men ikke alle EU-lande er lige begejstrede.

EU-landene skal gøre mere for at forhindre togulykker som den på Storebæltsbroen den 2. januar.

Det mener transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA), der har taget kontakt til en række europæiske transportministre for at få strammet reglerne for et fælles europæisk varslingssystem.

Udmeldingen kommer godt en måned efter, det kom frem, at de danske myndigheder ikke blev advaret om en togulykke i Hamborg i maj 2014, der kan ligne den danske.

I et svar til Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, skriver transport- bygnings- og boligministeren, at han har kontaktet EU's transportkommissær Violeta Bulc og ministerkolleger i Tyskland, Belgien, Holland, Italien, Norge, Schweiz, og Østrig.

- Det er med henblik på at understrege ønsket fra dansk side om hurtigst muligt at få etableret et nyt og mere effektivt og forpligtende indberetningsystem for hændelser og ulykker på jernbanen, siger Ole Birk Olesen i svaret.

Over for TV 2 uddyber han i en skriftlig kommentar:

- Det er vigtigt, at vi tager ved lære af jernbaneulykker i hele Europa.

Et varslingssystem med huller

Der er allerede i dag et system, der skal varsle EU-landene om togulykker, så lignende kan undgås. Det hører under Det Europæiske Jernbane Agentur, som er en del af EU.

Flere medlemslande har modsat sig dette initiativ

Det Europæiske Jernbaneagentur i en mail til TV 2

Det nuværende varslingssystem fungerer dog ikke optimalt, og det er ikke alle typer af ulykker, der bliver oplyst til Det Europæiske Jernbaneagentur.

I en mail til TV 2 skriver Det Europæiske Jernbane agentur, at der kun er pligt til at indberette ”væsentlige ulykker”, og det blev den tyske i 2014 tilsyneladende ikke karakteriseret som.

Her bragede en trailer på et godstog – en såkaldt sættevogn – ellers ind i en bropille efter at have forskubbet sig. Men der skete ingen personskade, og oplysninger om ulykken blev aldrig givet videre til Det Europæiske Jernbaneagentur.

Ulykken på Storebælt kostede otte personer livet. Årsagen er endnu ikke klarlagt, men en godstransport ramte passagertoget. Låsemekanismen mellem sættevognen og lommevognen har været mistænkt for at have svigtet.

Modstand fra flere medlemslande

Transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen vil have strammet reglerne, så information om mindre ulykker også bliver delt. Danmark indberetter allerede i dag hændelser, der ellers ikke er krav om, og håbet er at få lavet nye regler, som forpligtiger de andre lande til mere vidensdeling.

Det Europæiske Jernbane Agentur er allerede i gang med at lave nye indberetningsregler. Den proces har været i gang siden 2015, men går langsomt.

- Selvom flere medlemslande har modsat sig dette initiativ, fordi de ikke mener, det tilføjer merværdi, tror vi, at den tragiske ulykke i Danmark beviser det modsatte, skriver Det Europæiske Jernbane Agentur i en mail til TV 2.

Tilfredshed hos Venstre

Det er Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, der har bedt transportministeren gå til EU og presse på for en løsning.

- Jeg er meget tilfreds med, at der nu sker noget. Vi er nødt til at få et bedre meldesystem i EU, så vi kan drage nytte af erfaringer med andre togulykker med det samme, så de ikke gentager sig, siger Kristian Pihl Lorentzen til TV 2.

Løsning har lange udsigter

En ny løsning er dog ikke lige om hjørnet.

I et notat fra Transportministeriet står der, at Det Europæiske Jernbaneagentur i januar 2020 vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med bud en ny model. Og først ved årsskiftet 2020/2021 skal anbefalingerne gives videre til Europa-Kommissionen.

- Det er en længere proces, men nu har ministeren spillet bolden, som jeg har ønsket, og så skal den sparkes i mål, siger Kristian Pihl Lorentzen.