Politik

BLOG: Lad os love hinanden en hurtig og socialt retfærdig grøn omstilling

BLOG: Det er muligt at mindske Danmarks klimabelastning tilstrækkeligt og opnå et Danmark, hvor vi ikke udleder mere CO2, end vi optager.

- Uden at det går ud over dem med de mindste indkomster.

Det beviser Enhedslisten med den klimaplan, vi har lanceret i dag.

Vi viser med planen, at der er masser af grund til optimisme, håb og til at slås for forandring. At det kan lade sig gøre at foretage den nødvendige omstilling i tide.

Men vores plan ikke bare endnu en klimaplan i rækken. For en plan, der berører enkelte områder af samfundet, er ikke nok. Vi skal bygge vindmøller, men vi kan ikke undgå også at sikre, at elbiler er tilgængelige for almindelige mennesker med almindelige lønninger – også hvis de bor i provinsen. For det første, fordi vi ellers ikke når at gøre tilstrækkeligt i tide, og for det andet fordi klimabelastningen ligesom velstanden er meget ulige fordelt. Den grønne omstilling skal derfor hænge sammen med langt mindre ulighed.

Vi er oppe mod tunge, økonomiske interesser i landbruget, hos olieselskaber og hos andre, der har tjent meget på at belaste klimaet, men skal vænne sig til markant mindre. Svaret er altså ikke bare at overlade det hele til “grøn vækst” på det frie marked. 

Vi skal i gang med store forandringer, men vi kan ikke kræve lige meget af alle. Det vil være dybt uretfærdigt og af gode grunde skabe stor, folkelig modstand - måske gøre det umuligt at nå i mål.

Derfor skal Enhedslistens klimaplan sikre, at det er muligt at leve et godt og trygt liv for almindelige mennesker – både i byen og på landet. Vi foreslår derfor ikke bare højere benzin- og dieselafgifter, men gør elbilerne så billige at købe og køre, at de slår benzinbilerne i dag. Og vi sikrer at alle afgifter, der hentes ind, sendes tilbage til de laveste indkomster via en forhøjet grøn check, så man heller ikke taber, hvis man ikke har råd til at skifte bilen ud.

Og de mennesker, hvis job bliver truet af omstillingen, skal hjælpes videre til nogle af de mange nye, grønne job, der bliver skabt. Mens de virksomheder, der sviner mest og tjener mest, skal betale mest.

Der er med andre ord ikke bare brug for en række enkeltstående forslag. Der er brug for en ny, grøn samfundskontrakt. Vi skal love hinanden, at vi som individer og som samfund skal leve hundrede procent inden for klodens grænser, og at vi er villige til at gennemføre det, der skal til. Til gengæld må de nødvendige forandringer ikke bidrage til at øge den ulighed, der allerede er på himmelflugt.

Enhedslisten præsenterer som de første en plan, der ikke hopper nogen sektorer over og ikke udskyder ikke svære beslutninger til kommissioner. Det er en samlet og fuldt finansieret klimaplan, der anviser vejen til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det er et afgørende skridt på vejen mod et CO2-neutralt samfund.

Med andre ord: Vi har travlt, og der er sten på vejen. Men vi kan nå at ændre retning, og vi kan gøre det uden at sende regningen til dem, der har mindst.