Politik

Ministre kaldes i samråd efter Jehova-afsløringer

Jehovas Vidners afdelingskontor i Holbæk ønsker ikke at stille op til interview, men fastslår, at de i visse tilfælde går til myndighederne.

Det anerkendte trossamfund Jehovas Vidner har et internt regelsæt, hvor religiøse ledere kan dømme i sager om alt fra rygning til drab.

Det fremgår af en hemmelig håndbog for de ældste - Jehovas Vidners religiøse ledere - som TV 2 er i besiddelse af.

Netop det faktum vidner om, at der er tale om et parallelt retssamfund, mener en af Danmarks førende eksperter i religionsret.

Og det får nu Socialdemokratiet til at kalde de ansvarlige ministre i samråd:

- For os er det underordnet, hvilken gud man tror på. Man skal overholde loven, og vi nægter at acceptere, at børn og unge vokser op i social kontrol.

- Og derfor vil vi have ministrene til at redegøre for, hvad man gør for at undgå, at det her fænomen med et parallelt retssystem forekommer. Og det er både indenrigsministeren og kirkeministeren, der skal på banen, og som vi vil indkalde i et samråd om det her. Det er så afgørende, at vi får stoppet det, og når vi har en mistanke om, at der sker noget så forkert, så skal vi skride ind fra politisk hold, siger retsordfører Trine Bramsen (S).

Man skal overholde loven, og vi nægter at acceptere, at børn og unge vokser op i social kontrol

Trine Bramsen, retsordfører (S).

Trine Bramsen understreger, at man fra politisk side skal tjekke, om tilsynene fungerer, som de skal, og om myndighederne har de rigtige redskaber.

Økonomi- og Indenrigsminister er Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), og Kultur- og kirkeminister er Mette Bock (LA).

Ekspert: Der er tale om et parallelt samfund

Ifølge håndbogen skal de ældste ved beviste overtrædelser nedsætte et dømmende udvalg, der i sidste ende kan betyde udstødelse af et medlem af menigheden. Det kan medføre, at medlemmets venner og familie ikke vil have kontakt til den udstødte.

Udstødelse - eller udelukkelse, som Jehovas Vidner selv betegner det - skal ses som et udtryk for kærlighed, fremgår det af organisationens eget blad 'Vagttårnet':

En af Danmarks førende eksperter i religionsret Lisbet Christoffersen, professor ved Roskilde Universitet, mener, at det er på kant med den individuelle religionsfrihed.

Det er jo ikke en anerkendelse af individuel religionsfrihed

Lisbet Christoffersen, professor Roskilde Universitet.

- Ikke alene for trossamfundet, men også for familien og alle medlemmer, bliver den udelukkede simpelthen luft. Man bliver ikke-eksisterende. Det er jo ikke en anerkendelse af individuel religionsfrihed, siger hun.

Lisbeth Christoffersen mener, at der generelt er tale om et parallelt retssamfund, hvilket kan være problematisk af flere årsager.

- Udfordringen er, hvornår det, der ligger i trossamfundet, er udtryk for religionsfrihed, og hvornår det er udtryk for, at man tiltager sig en almen lovgivende kompetence, man ikke burde have, siger hun.

Også hos SF mener man, ligesom Socialdemokratiet, at der mangler bevågenhed i forhold til social tvang og kriminalitet i religiøse samfund.

De skal vide, at de eksempelvis ved lovovertrædelser er forpligtet til at bruge det offentlige retssystem

Trine Torp, retsordfører (SF).

- Det her handler jo rigtig meget om, at myndighederne skal have opmærksomhed på, hvad der foregår i de her samfund. Og specielt hvis der er tale om, at der er børn, som er en del af de her samfund.

- Ét er, hvad de har af moralske standarder, som jeg kan synes er ekstreme og tager afstand fra, men det, der er afgørende, er, at de skal vide, at de eksempelvis ved lovovertrædelser er forpligtet til at bruge det offentlige retssystem, siger Trine Torp, der er retsordfører hos SF.

Jehovas Vidner vil ikke stille op til interview

Jehovas Vidners afdelingskontor i Holbæk ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en mail, at de ældste eksempelvis altid går til myndighederne i Danmark, når det handler om misbrug af børn.

- Det virker ... uhæderligt at sammenblande myndighedernes efterforskning med menighedens interne eksklusionsbehandling af en anklage. Vi blander os ikke i myndighedernes behandling af en anklage.

Ifølge kontoret har Jehovas Vidner i Danmark siden 2003 rådgivet de ældste om, at alle anklager om børnemisbrug skal meldes til myndighederne.

- Det har vi konsekvent gjort, og det kan vi i givet fald dokumentere over for myndighederne.

Kontoret skriver videre, at hvis en person anklages for børnemisbrug, vil de ældste foretage en undersøgelse i harmoni med biblens vejledning.

Spørger man Trine Bramsen, er det dog ikke et forsvar, at de også overholder dansk lovgivning:

- Vi har ét retssystem i Danmark, og det er dét, der gælder. Vi har ikke alle mulige parallelstraffe. Derfor skal vi sørge for at bekæmpe det, og så synes jeg, at det er meget alvorligt, når børn og unge vokser op i social kontrol og ikke kan leve det liv, de gerne vil, siger hun.