Politik

Minister vil stramme lovgivning efter Falck-skandale

Bios oplyser til TV 2, at det ikke er udelukket, at de kommer tilbage til Danmark.

Konkurrencerådet slog 30. januar fast, at det var med fuldt overlæg, da Falck i 2014 og 2015 forsøgte at begrænse det hollandske ambulancefirma Bios’ indtog i Region Syddanmark.

Siden har Falck valgt at acceptere dommen, og onsdag fortalte Bios’ administrerende direktør, hollandske Stef Hesselink, at virksomheden agter at sagsøge den tidligere ledelse for et betragteligt millionbeløb.

Søndag aften oplyser innovationsminister Sophie Løhde (V) til DR Nyheder, at hun vil lægge op til en strammere lovgivning, så kontrakter kan ophæves, hvis en virksomhed dømmes, og så skal dømte virksomheder ligeledes kunne udelukkes fra at byde på offentlige udbud i længere tid, end de kan i dag, lyder det.

- Der er nu en række sager med virksomheder, der bliver dømt for meget alvorlig kriminalitet, og så har man en række ordrer med den offentlige sektor, som fortsætter, som om intet var sket. Dér er vi nødt til at se på, hvordan man kan afbryde indgåede kontrakter med virksomheder, der bliver dømt for alvorlig kriminalitet, siger Sophie Løhde til DR Nyheder.

Ministeren betegner det som ”stødende”, at en virksomhed, som loven er i dag, kan blive dømt og samtidig fortsætte sit samarbejde med en offentlig udbyder.

Kan have udstået straf inden næste udbud

Konkurrencerådet besluttede, at sagen skulle anmeldes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet – SØIK (Bagmandspolitiet) - med henblik på en at få placeret et ansvar. Det skete 4. februar.

Hvis Falck straffes for brud på konkurrenceloven, kan de udelukkes fra at deltage i udbud i fremtiden. Som loven er i dag, er det dog kun to år, og da Falcks kontrakter med mange regioner løber helt op til fem år frem, kan Falck have udstået sin straf inden næste udbud. Og det er problematisk, mener ministeren.

Falck har ikke kommenteret på ministerens udtalelse, men mandag sagde Falcks administrerende direktør, Jakob Riis, at man droppede at anke Konkurrencerådets afgørelse for at se fremad:

- Vi har så meget foran os, som afhænger af, at folk har fuld tillid til Falck, og det vi står for. Vi har valgt, at det ikke skal kompromitteres af, at vi prøver at køre en sag af juridiske, tekniske årsager.

- Det er en sag, som ligger mere end fire år tilbage, som involverer aktiviteter, som vi moralsk og etisk kun kan tage afstand fra.

Bios overvejer at komme tilbage

Også Bios er klar til at komme videre og få sagen afsluttet, når der kommer en erstatning.

Og det er da heller ikke udelukket, at man kan komme tilbage til Danmark, lyder det fra Stef Hesselink, der siger, at man kan trække på sin erfaring fra Holland og – ikke mindst – Danmark.

En mulighed er Region Midtjylland, hvis ambulancedrift kommer i udbud i 2020. Her oplyser regionsrådformand Anders Kühnau til TV 2, at man i næste måned skal drøfte strategien for udbuddet og mulighederne for, at andre end Falck og regionen selv byder på driften.

Sagen startede i 2014, da Bios vandt et offentligt udbud i Region Syddanmark og dermed skulle stå for ambulancedriften i regionen.

Efterfølgende formidlede Falck ifølge Konkurrencerådet negative historier om Bios for at presse virksomheden i dens drift og for at påvirke ambulancereddere, så de ikke skiftede fra Falck til Bios. Det gjorde de dels i pressen, men også i en gruppe på et socialt medie, der fremstod uafhængigt af Falck, men som ifølge Konkurrencerådet ikke var det. 

Formålet var ifølge Konkurrencerådet simpelt: at begrænse konkurrencen på området for ambulancetjenester og presse konkurrenterne væk. 

Sagen fik mandag Falcks tidligere direktør, Allan Søgaard Larsen, til at forlade en række bestyrelser. Allan Søgaard Larsen var koncernchef for Falck i perioden 2004 til og med 2016. I den rolle stod han ifølge Konkurrencerådet i spidsen for den målrettede kampagne mod Bios.

27. juli 2016 erklærede Skifteretten Bios konkurs i Danmark. Siden har Region Syddanmark selv stået for ambulancetjenesten i de områder, Bios tidligere havde.

Forstå Falck-sagen på to minutter

 1. 2014

  1. Region Syddanmark beslutter, at Bios, et nystiftet dansk-hollandsk selskab, skal overtage ambulancedriften i Syd- og Sønderjylland og på Fyn fra 1. september 2015. Også selskabet Responce får en bid af kagen. De erstatter Falck.

  2. Falck klager over beslutningen til Klagenævnet for Udbud. Falck mener, at selskabet er bedømt for lavt på en række parametre. Klagen får dog ikke virkning.

  3. De første problemer melder sig blandt ambulancepersonalet hos Bios. Redderne efterlyser informationer om vagtplaner og vilkår.

 2. 2015

  1. Ambulanceredderne begynder for alvor at sige op og i stedet tage job i andre regioner eller hos Falck.

  2. Driften af ambulancerne overgår officielt fra Falck til Bios.

  3. Vagtplanerne hænger ikke sammen for Bios. Det betyder for få ambulancer og langsommere responstid.

    

 3. 2016

  1. Bios kan ikke stille med nok beredskaber. Fra 1. januar har selskabet skullet betale bod, hvis det ikke opfyldte kontrakten. Det er tilfældet i hele første kvartal.

    

  2. Bios skal betale 13-15 millioner kroner i bod, men det afviser selskabet.

  3. Bios' regnskab viser et underskud på 42 millioner kroner. Fyens Stiftstidende afslører, at regionen har forudbetalt 31,5 millioner kroner for meget til Bios. Regionen indkalder Bios til et hastemøde.

   Parterne kan ikke blive enige om en plan for tilbagebetaling, så regionen begærer Bios konkurs ved skifteretten i Odense. Bios bliver erklæret konkurs.

  4. JydskeVestkysten skriver, at regionen har 63 millioner kroner til gode hos Bios. Gælden kommer fra fejlagtig ekstra udbetaling og samlet bod, der er løbet op i 31,8 millioner kroner.

   I henhold til planen overtager Region Syddanmark driften af ambulancerne.

    

 4. 2017

  1. Region Syddanmark har gennemgået 489 sager om lønkrav fra Bios-tiden. I alt er der godkendt bagudrettede krav for godt 47 millioner kroner.

    

 5. 2019

  1. Konkurrencerådet varsler en anmeldelse af Falck til Bagmandspolitiet. Falck misbrugte sin markedsposition blandt andet ved i det skjulte "at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere", skrev formand for Konkurrencerådet Christian Schultz i en meddelelse. Falck anker straks.

  2. Kommunikationsbureauet Advice bekræfter, at det har samarbejdet med Falck om kampagnen. I Konkurrencerådets afgørelse blev samarbejdspartnere hemmeligholdt.

    

  3. Konkurrencerådet anmelder Falck til Bagmandspolitiet. 

   Det sker efter, at redningskoncernen har meddelt, at man ikke anker Konkurrencerådets afgørelse mod selskabet.

Kilder: Ritzau, JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende og DR Fyn.