Politik

Historisk klimaudspil får bragende modtagelse, men ingen nye penge

Politisk flertal ser positivt på interesseorganisationers forslag om omlægning af landbrugsarealer på størrelse med to gange Falster.

Et stort, begejstret flertal er klar til at se på mulighederne for at gøre et historisk fælles klimaudspil fra landbrugets største organisation, Landbrug og Fødevarer, og naturens vogter, Danmarks Naturfredningsforening, til virkelighed.

- Det her udspil svarer på en masse af de udfordringer, vi har med klimaet ammoniakudledning i landbruget, siger miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen (V):

- Der er ingen nemme eller billige løsninger på de her spørgsmål, men der er fælles løsninger, og det er jeg meget positivt stemt overfor.

Oppositionen anført af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, stemmer i:

- Det her er et historisk gennembrud for den grønne omstilling i Danmark, siger hun.

Vil omlægge 100.000 hektar jord

I deres udspil lægger Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening op til at fjerne eller omlægge landbrugsjord på op imod 100.000 hektar. Det svarer til Falsters areal gange to.

Idéen er, at ådale og lavtliggende landbrugsarealer, som giver landmænd et dårligere afkast, skal opkøbes af staten, så man i stedet kan anlægge natur i de områder.

Pengene kan landmændene så bruge til at købe bedre landbrugsjord hos andre landmænd.

Samtidig vil organisationerne modernisere de nuværende ammoniakregler, så det bliver nemmere at bygge nye, moderne og mere miljøvenlige stalde.

Socialdemokratiet er begejstret for fælles klimaudspil fra Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening. Video: Rasmus Dam Nielsen

Beder om klimamilliard

Udfordringen er, at det koster penge. Mange penge. Organisationerne anmoder staten om "en grøn milliard" alene det første år for med naturfredningforeningens præsident, Maria Gjerdings, ord ”rigtig at få det ud at flyve”.

Det lyder dyrt

Lise Bech (DF)

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen påpeger, at regeringen med den tørkepakke, man lavede som følge af sidste års varme sommer, allerede har afsat 150 millioner til det, man kalder "multifunktionel jordfordeling".

- Vi har også afsat andre penge til udtagning af lavbundsjorde. Vi skylder at lytte til parternes forslag, og det vil vi gøre med den finansiering indledningsvis, og så må vi se på resten, siger han.

DF: Det lyder dyrt

Samme toner lyder fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti:

- Det er meget fint, at de kan blive enige om noget – for statens penge. Nu kigger vi nærmere på det, men det lyder dyrt, siger landbrug- og fødevareordfører for Dansk Folkeparti, Lise Bech, mens socialdemokraternes Mette Frederiksen håber, at regeringen nu vil indkalde til forhandlinger:

- Så må vi diskutere finansieringen der.

Alternativet har pengene klar

Hos de traditionelle grønne partier i Folketinget er man mere villig til at se på fuld finansiering her og nu. 

- Vi har afsat 20 milliarder om året til den grønne omstilling i vores regeringsudspil, og det er blandt andet til ting som det her, siger landbrugsordfører for Alternativet, Christian Poll.

- Jordfordelingen er et rigtig godt værktøj, som bliver brugt for lidt. Hvis vi smider en stor pose penge i det, vil man kunne bytte rundt på jorde, så man får taget de lavbundsjorde ud, som giver mindst mening at dyrke på og mest mening at have natur på. Så det er noget, der er værd at smide nogle penge efter.