BLOG: Tænk, hvad de kriminelle kunne gøre, hvis de fik en rød regering.

Hvis man spurgte landets kriminelle, hvem de helst ville have som justitsminister, ville jeg ikke få mange stemmer. Jeg tror, de fleste bandemedlemmer eller kriminelle udlændinge ville foretrække en blødere kurs.

For hvis man ønsker en kurs, hvor man ikke for alvor mærker konsekvensen af ens gerninger, er Det Konservative Folkeparti ikke svaret på ens kvaler. Vi har nemlig hævet straffen for grov vold og fordoblet minimumsstraffen for at bære våben.

Hvis man gerne vil straffes mildere for sin kriminalitet, skal man ikke stemme på et parti, der mener, at kriminelle handlinger skal have mærkbare konsekvenser. Så skal man give magten til partier, der mener, at straf blot er udtryk for virkningsløs symbolpolitik.

Jeg ville hade bandepakken

Hvis jeg var bandeleder, ville jeg nok ikke stemme konservativt. Jeg ville helst ikke have, at politiet kunne gøre livet så surt for min bande, som de kan nu. Jeg ville hade den bandepakke, der har betydet, at historisk mange bandemedlemmer sidder bag tremmer, og at det nu er muligt for domstolene at udstede samlingsforbud i specifikke lokaler, områder, ja endda i hele kommuner. Jeg ville være frustreret over, at det nu er muligt at indføre særlige strafzoner i landets belastede boligområder.

Det ville også bekymre mig, at den forebyggende indsats for de unge er blevet styrket markant, så det i fremtiden bliver sværere at rekruttere folk til at sælge stoffer og begå indbrud. Endelig ville jeg være bekymret over, at exitindsatsen er blevet styrket overfor de nuværende medlemmer.

Mere politi tættere på borgerne

Det må heller ikke have gjort livet nemmere for de kriminelle, at vi nu har det højeste antal af politibetjente siden 2010. I denne uge dimitterede endnu et hold dygtige politibetjente, der skal ud og arbejde for lov og orden til gavn for helt almindelige lovlydige borgere. Og Det Konservative Folkeparti arbejder for endnu flere betjente tættere på borgerne. Derfor må vores parti være de kriminelles hadeparti nummer et. Det lever jeg med.

Er man en kriminel udlænding, der også i fremtiden ønsker at begå sine vaneforbrydelser her i landet, ville man nok foretrække en anden justitsminister. Sammen med mine dygtige embedsfolk har vi knoklet for at gøre det nemmere at udvise kriminelle udlændinge. Og det er lykkes. De kriminelle ville nok foretrække et politisk flertal af partier, der helst ikke vil afsøge, hvor langt man kan gå inden for de internationale konventioner.Vi vil alle bekæmpe kriminalitet. Ingen partier eller politikere ønsker at forsvare de kriminelles handlinger. Det kunne aldrig falde mig ind at beskylde mine kolleger for sådan noget. Venstrefløjen holder ikke med de kriminelle.Men jeg tror de kriminelle holder med venstrefløjen.