Politik

Støjberg vil med forslag sende klart signal til flygtninge

Kvoteflygtninge tilhører en særlig beskyttet gruppe flygtninge, lyder det fra flygtningeorganisation.

I et lovforslag fra regeringen om et paradigmeskift på udlændingeområdet skal kvoteflygtninge på lige fod med andre flygtninge kunne sendes hjem hurtigst muligt.

Det skriver Politiken.

- Vi ønsker at sende et meget klart signal til flygtninge om, at når man får ophold i Danmark, så er det midlertidigt, og det gælder også kvoteflygtninge, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til Politiken.

FN’s Flygtningeorganisation, UNHCR, finder dog forslaget meget betænkeligt, da det gør op med en historisk gængs forståelse, selv om der juridisk set ikke har været noget til hinder for, at også kvoteflygtninge kunne få inddraget en opholdstilladelse, hvis der kom fred i hjemlandet.

Særlig status

Kvoteflygtninge har en særlig status, fortæller UNHCR’s talsperson i Danmark, Elisabeth Arnsdorf Haslund.

- De har gennemgået en grundig proces. De har internationale beskyttelsesbehov, de er særligt sårbare, de er blevet sikkerhedsscreenet, og de er forberedt på at komme til Danmark.

- De har gennemgået en proces i et program, hvor det har været forståelsen, at kvoteprogrammet sker med henblik på en varig og permanent løsning, siger hun.

Hun påpeger, at UNHCR også generelt for flygtninge finder det bekymrende, at de igen og igen skal have deres sag om ophold taget op.

Fra Dansk Flygtningehjælp påpeger asylchef Eva Singer også, at det har været den gængse opfattelse blandt andre lande, at kvoteflygtninge tilhørte en særlig beskyttet gruppe, der kunne anse den såkaldte genbosætning i et land som en permanent løsning.

- Man har lagt vægt på, at det skal være en varig løsning, siger hun.

S vil stemme for

Socialdemokratiet oplyste tirsdag, at det ville stemme for regeringens forslag om et paradigmeskift på udlændingeområdet.

Udlændingeordfører Mattias Tesfaye (S) har ifølge Politiken dog været skeptisk over for at lade kvoteflygtninge være omfattet.

I en sms til Politiken bekræfter han sin undren, men skriver også om kvoteflygtninge:

- Men jeg bemærker også, at deres mulighed for at få permanent ophold er uændrede.

Til det bemærker Eva Singer over for Politiken, at den enkelte kvoteflygtning med lovforslaget vil leve i en usikkerhed for at miste sin midlertidige opholdstilladelse, indtil vedkommende har været her de otte år, det kræver, før man kan søge permanent opholdstilladelse.