Politik

BLOG: EU skal blande sig uden om barsel

BLOG: Laura Lindahl (I) mener ikke EU skal blande sig i danske familiers måde at indrette sig på.

Torsdag blev forhandlere i EU-regi enige om en ny aftale, der skal skabe bedre balance mellem arbejds- og familieliv. Aftalen indeholder minimumsstandarder for bl.a. forældreorlov og øremærker to måneders barsel til fædrene. Øremærkning betyder, at noget af tiden på barsel er reserveret til faren, og hvis han ikke holder det, så er der ingen, der gør.

Jeg synes, at denne her aftale er et meget godt billede på, hvornår EU går for vidt. Den enkelte families balance mellem arbejde og fritid i det enkelte land er ikke et grænseoverskridende problem, som EU bør tage sig af. Jeg kan simpelthen ikke se, at det er en opgave for EU at blande sig i danske familiers måde at indrette sig på.

Der er flere gode grunde til, at fædre ikke holder så meget barsel, som nogle kunne ønske sig. For mit eget vedkommende var min mand selvstændig, da vi fik vores første barn. Havde han holdt to måneders barsel, havde han mistet sin virksomhed. Ved vores andet barn havde han et job, der tillod ham at holde barsel med løn, og så gjorde han det. Hvis der havde været øremærket barsel, da vi fik vores første barn, havde min mand ikke gjort brug af det, og vores søn måtte begynde før i institution. Hvem er det lige, man gør en tjeneste med sådan en ordning?

Der er andre familier, hvor det er hårdt økonomisk, hvis faren skal være på barselsdagpenge i en periode. Og andre hvor moren gerne vil holde længere barsel, og endnu andre eksempler. Pointen er, at familier og familieformer er forskellige, og at man skal have lov at indrette sig, som man finder bedst. Jeg har tillid til, at man inden for rammerne af en familie kan træffe de valg, der nu virker bedst og – for nu at følge EU’s hensigter med aftalen – skaber en god balance mellem familie- og arbejdsliv.

I meldingen fra EU er indlagt mulighed for at få dispensation, hvis man som land allerede har gode vilkår. I Danmark har vi 32 ugers forældreorlov, som kan deles mellem mor og far. Det vil jeg og Liberal Alliance bruge som løftestang til, at Danmark selvfølgelig skal have dispensation.