Politik

Samuelsen mistænkes for at vildlede Folketinget

Kommunikationen med Folketinget har ikke været klar nok, erkender udenrigsministeren.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er kommet i modvind.

På under et halvt år har han givet Folketinget to forskellige forklaringer i forbindelse med en sag om udlevering af dybt fortrolige oplysninger i strid med Folketingets ønske, og det møder nu skarp kritik fra både formanden og næstformanden i Folketingets udenrigspolitiske nævn, Søren Espersen (DF) og Nick Hækkerup (S)

De har fredag kaldt ministeren i samråd.

- Det er en meget, meget alvorlig sag, siger Søren Espersen til TV 2.

- Vi håber, han har en god forklaring.

Citat eller ej

Sagen handler om, hvad to forskere, der er i gang med at undersøge dansk krigsdeltagelse i Kosovo, Irak og Afghanistan i årene 1993-2004, må citere og ikke citere fra dybt fortrolige møder i Udenrigspolitisk Nævn.

Ifølge Folketingets øverste ledelse, Præsidiet, skal forskerne slet ikke have lov at citere, hvad politikere i fortrolighed har sagt om dansk krigsførelse.

Men i en mail fra 22. december har Anders Samuelsen ifølge Berlingske, der kan referere indholdet, informeret Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, om, at det har forskerne fået lov til for længst. 

Gav lov til ordrette citater

I mailen skriver han, at han 5. juli via en mail til formand Søren Espersen informerede nævnet om, at forskerne ville få tilladelse til at anvende "dagsordenspunkter" fra møderne med "kildehenvisninger".

- Efter almindelig praksis omfatter adgangen til kildehenvisninger også mulighed for i et vist omfang at referere direkte eller indirekte, skriver Samuelsen og tilføjer ifølge Berlingske, at det også betyder, at forskerne kan anvende "enkelte ordrette citater fra nævnsmedlemmer".

Kommunikationen med Folketinget om spørgsmålet har ikke været klar nok

Anders Samuelsen (LA)

Problemet er, at der i mailen til Søren Espersen fra 5. juli sidste år intet står om, at kildehenvisning også betyder ordrette citater. Tværtimod står der ifølge Berlingske blot:

- Ved en kildehenvisning forstås i denne forbindelse oplysning om Udenrigsministeriets sagsnummer og dato for mødet.

Samuelsen beklager

Anders Samuelsen har hverken ønsket at stille op til interview overfor Berlingske eller TV 2, men i et skriftligt svar skriver han:

- Jeg vil gerne slå fast, at der ikke har været noget ønske fra Udenrigsministeriet om at agere imod Folketingets ønske i denne sag. Ministeriet har således givet samme tilladelse til anvendelse af kilderne, som det er sket i andre lignende undersøgelser, blandt andet CIA-redegørelsen fra 2012 (redegørelse udarbejdet af DIIS om CIA-flyvninger over Grønland, red.).

- Men kommunikationen med Folketinget om spørgsmålet har ikke været klar nok. Det skal jeg være den første til at beklage - og det har jeg også gjort over for Folketingets formand. Jeg har også givet et klart tilsagn om, at vi, hvis en ny lignende udredning bliver besluttet i fremtiden, vil sikre, at nævnet giver samtykke til anvendelsen af optegnelser, slutter udenrigsministeren. 

Anders Samuelsen har tidligere forklaret, at det ikke er muligt for Udenrigsministeriet at "kræve fjernelse af citater inden forskernes offentliggørelse", fordi Udenrigsministeriet ikke har ejerskab over forskningsresultatet".

Hverken Søren Espersen eller Nick Hækkerup ønsker at sige noget om, hvilke konsekvenser Samuelsens forskellige forklaringer bør få af konsekvenser, før udenrigsministeren har forklaret sig på samrådet fredag. 

Til TV 2 oplyser Nick Hækkerup, at han nu er ved at undersøge Anders Samuelsens pointe om, at ministeriet blot har fulgt samme praksis som i tidligere lignende undersøgelser.