Politik

Ny kritisabel sag får regeringen til at udvide undersøgelse om fiskekvoter

Det er en alvorlig sag, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V)

Problemerne med administrationen af fiskekvoter i Danmark er endnu større end først antaget.

Det oplyser fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V), der på et lukket samråd onsdag har informeret Folketingets partier om endnu en kritisabel sag.

- Der er tale om en alvorlig sag med mistanke om kritisabel sagsbehandling i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Det skal vi have undersøgt til bunds. Samtidig er det afgørende for mig at få afdækket, om der kan være andre sager af samme karakter. Derfor skal både den konkrete sag og sagsbehandlingen på området de seneste fem-seks år undersøges, siger hun.

Kvoter til en millioner kroner om året

Ifølge ministeren er der tale om en enkelt fisker, der uberettiget har fået tildelt nogle såkaldte generationssild, hvilket er sildekvoter, der er forbeholdt unge fiskere, så de nemmere kan komme ind på fiskerimarkedet. 

Jeg må sige, at jeg er forarget

Eva Kjer Hansen (V)

Kvoterne har en værdi af cirka en million om året, og den givne fisker har angiveligt haft kvoterne i tre år. 

- Det ser ud til, at den afgørelse ikke er truffet på korrekt grundlag, så der er tale om forkert sagsbehandling. Det er min vurdering, at der har været en sløsen med, hvilke regler man skal følge på området, siger Eva Kjer Hansen.

- Jeg må sige, at jeg er forarget over den manglende moral, der tilsyneladende har været i Fiskeriforvaltningen. 

Undersøgelse bliver udvidet

Regeringen nedsatte i efteråret 2018 en undersøgelse af, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret. Det skete på baggrund af et forvaltningseftersyn foretaget af Kammeradvokaten, som viste flere grelle eksempler på mangelfuld og fejlbehæftet administration i Fiskeristyrelsen og blandt andet førte til tjenstlige forhør af to medarbejdere.

Den undersøgelse bliver nu udvidet, så den også kommer til at gælde tildelingen af de særlige sildekvoter kaldet generationsskiftesild.

- Det her er endnu et eksempel på de store problemer, der tidligere har været på fiskeriområdet. Nu kommer sagerne frem i lyset, og vi får ryddet op. Det viser med al tydelighed, hvor vigtigt det store arbejde, der er i gang for at styrke administrationen på området, er, siger Eva Kjer Hansen.

Ministerfyring og politianmeldelse

De store problemer med administrationen af fiskekvoter kom første gang frem i lyset tilbage i september i 2015, da der i DR-dokumentaren 'Kvotekonger og små fisk' blev rejst kritik af, at de såkaldte kvotekoncentrationsregler ikke blev overholdt.

Siden har de blandt andet ført til, at tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) både har fået en næse og taget fiskeriområdet fra sig, at Rigsrevisionen skarpt har kritiseret administrationen, at i alt fem i Fiskeriforvaltningen er blevet politianmeldt, og at bagmandspolitiet er blevet inddraget.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sågar også været involveret i sagen på grund af sit forhold til en af de såkaldte kvotekonger, John-Anker Hametner Larsen, der blandt andet har ladet Løkke låne sit sommerhus i Skagen gratis.

Selv om Eva Kjer Hansen først overtog det betændte ressortområde i maj sidste år i forbindelse med en ministerrokade, er også hun nået at kommet i uføre. Blandt andet fordi hun har plejet omgang med en fisker, der har oversteget grænsen for antallet af kvoter for muslinger og østers.

Ligner tidligere sager

I denne sag fastslår Eva Kjer Hansen, at det foreløbig er for tidligt at sige, om der er noget ansættelsesretligt eller strafferetligt at følge op på. 

Jeg er stærkt utilfreds med, at skeletterne bliver ved med at vælte ud af skabet

Simon Kollerup (S)

- Men denne sag ligner de yderligere sager, vi har set tidligere både indholdsmæssigt og tidsmæssigt, og det, der er afgørende nu, er, at vi kommer til bunds i det roderi og dårlige forvaltning, der har været, siger hun.

S er forarget

Hos oppositionen er Socialdemokraternes fiskeriordfører, Simon Kollerup, forarget:

- De nye oplysninger viser en sag, som er fuldstændig uacceptabel, og jeg er stærkt utilfreds med, at skeletterne bliver ved med at vælte ud af skabet. Det her kommer oven på en række andre sager, og derfor er min bekymring her, hvordan vi som Folketing kan blive ved med at have tillid til den administration, som sidder lige nu på fiskeriområdet.

Kvotekongernes krønike

  1. Sløret løftes

   DR bringer dokumentaren 'Kvotekonger og små fisk'. I udsendelsen rejses kritik af, at de såkaldte kvotekoncentrationsregler ikke bliver overholdt.

   Umiddelbart efter udsendelsen politianmelder Greenpeace både en storfisker, hans hustru og NaturErhvervstyrelsen. 

  2. NaturErhvervsstyrelsen indstiller til stramninger

   Den nyudnævnte minister, Esben Lunde Larsen (ELL), får et notat fra NaturErhvervsstyrelsen om sagen. Styrelsen indstiller tre stramninger, den mener kan gennemføres. Socialdemokratiet, DF og de andre partier uden for regeringen hører kun om ét forslag. EEL beskyldes for at tale usandt.

  3. Minister erkender dårlig information

   Esben Lunde Larsen afviser at have løjet overfor oppositionen. Kort efter vedgår ministeren dog, at han skulle have orienteret grundigere i sagen vedrørende kvotekonger. Esben Lunde Larsen undskylder overfor Folketinget og overlever som minister, men tildeles en såkaldt næse.

  4. Esben Lunde Larsen fyres

   ELL får frataget ansvaret for fiskeriområdet. Det flyttes til Karen Ellemann, der er minister for nordisk samarbejde og ligestilling. Samme dag kalder Ib Poulsen (DF) det for ”en decideret fyring” af ELL. Yderligere to chefer i henholdsvis Landbrugs- og Fiskeristyrelsen afskediges.

  5. Rigsrevision laver politianmeldelse

   Rigsrevisionen kommer med sønderlemmende kritik af ministeriet angående administration af fiskekvoter. Flere forhold er så alvorlige, at ministeriet har meldt dem til politiet. Fiskeriminister Karen Ellemann erklærer sig enig i, at noget er gået galt.

  6. Statsministeren inddrages

   Lars Løkke Rasmussen (LLR) har været i samråd om sin relation til kvotekonger. Han afviser på det kraftigste at kende dem personligt. Det kommer frem, at LLR i sommeren 2016 har lånt et sommerhus i Skagen af den omstridte storfisker John-Anker Hametner Larsen, som er landets ottendestørste kvotefisker. Statsministeren afviser, at den personlige relation spiller ind.

  7. Nordjyllands Politi retter henvendelse til Bagmandspolitiet

   Nordjyllands Politi overdrager en sag om storfiskere til Bagmandspolitiet.

   - Når det handler om muligt urent trav i erhvervslivet af en karakter som denne, er det helt sædvanligt, at det er os, der behandler sagen, lyder det fra politiinspektør Thomas Anderskov Riis fra Bagmandspolitiet.

  8. Kammeradvokaten kritiserer forvaltning

   Kammeradvokaten kritiserer forvaltningen på fiskeriområdet efter at have gennemgået 785.000 dokumenter. Der er ikke fundet tegn på korruption, strafbare forhold eller favorisering af enkeltpersoner.

  9. Storfisker har handlet kvoter

   I et Folketingssvar til Simon Kollerup (S) fremgår det, at en storfisker i perioden fra juni til december 2018 har handlet kvoter til at fiske blåmuslinger og østers, så fiskerens samlede antal kvoter overstiger det nye loft i bekendtgørelsen – også inden handlen var fiskeren over det nye loft. DF retter hård kritik mod fiskeriminister Eva Kjer Hansen og vil ikke garantere for hendes stilling.

  10. Undersøgelse udvides

   I Fiskeristyrelsen opdager man endnu en sag med mistanke om, at fiskekvoter er blevet tildelt i strid med reglerne.

   Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) beslutter på den baggrund at udvide en undersøgelse af, hvordan dispensationer til trawlfiskeri i Limfjorden har været administreret til også at omfatte tildelingen af generationsskiftesild. 

Research er foretaget med Berlingske og DR som primære kilder.