BLOG: Nedslidte danskere skal have lettere adgang til førtidspension

16x9
Nedslidende arbejde skal give mulighed for en tidligere pensionsalder, mener Mette Thiesen. Foto: Søren Bidstrup / Scanpix Denmark

BLOG: I takt med, at vi lever længere, vil pensionsalderen rykke sig opad og trække endnu flere arbejdsår ud af den ældre nedslidte.

Hvis en dansker bliver nedslidt før tid, skal personen have mulighed for at gå tidligere på pension. Det burde stå klart for enhver. Alt andet er urimeligt i et velfærdssamfund med et af verdens højeste skattetryk. Det er et reelt problem – både for den nedslidte og for samfundet.

I Nye Borgerlige ligger det os meget på sinde, at danskerne skal have en værdig alderdom. Det skal vi som samfund garantere hinanden. Det er en del af det, vi kalder den borgerlige solidaritet, som hænger tæt sammen med vores danske værdifællesskab.

Socialdemokratiet foreslår i deres pensionsudspil, at danskerne i særligt hårde jobs skal kunne dokumentere et bestemt antal år på arbejdsmarkedet i stedet for en fast pensionsalder. Det lyder sympatisk, men det tegner til et uløseligt slagsmål mellem faggrupperne. Det kommer til at give mere bureaukrati og flere komplicerede regler. Det er ikke det, vi har brug for i Danmark.

Jobcentrene skal nedlægges

I teorien kan man få tildelt en førtidspension i Danmark, hvis man ikke kan arbejde på grund af svigtende helbred. Men sådan fungerer det desværre ikke i praksis. Politikerne har svigtet. De har ladet hobevis af udlændinge blive forsørget af den danske stat, så der ikke er råd til de danskere, der behøver en førtidspension. Derfor vil vi i Nye Borgerlige knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab. Danskerne skal ikke forpligtes til at betale for livslang forsørgelse til udlændinge.

Mange danskere oplever, at de bliver trynet af sagsbehandleren i det lokale jobcenter og reduceret til et tal i Djøf’erens Excel-ark. Politikerne har med jobcentrene gjort det til et mareridt at søge førtidspension. Syge og nedslidte udsættes for sagsbehandlere, der blindt følger regler og paragraffer med ressourceforløb og arbejdsprøvninger for at forhale det tidspunkt, hvor man kan få tildelt førtidspension. Det kan tage år, og rigtig mange bliver nedbrudt af jobcentrenes greb. Nogle dør ligefrem af det. Det er utilstedeligt og uværdigt. Derfor vil Nye Borgerlige nedlægge jobcentrene.

Førtidspensionen skal være lettere tilgængelig for den nedslidte dansker – og den skal være højere og ikke berørt af gensidig forsørgelsespligt. De kommunale sagsbehandlere skal væk – det skal udelukkende være en lægefaglig vurdering, der ligger til grund, når en dansker tildeles førtidspension.

Danskerne skal have lov til at bestemme meget mere selv

Det ville være dejligt, hvis vi kunne overtale politikerne til at bestemme noget mindre og i stedet lade danskerne bestemme meget mere selv – også over deres egne penge. På den måde vil alle have råd til at lægge mere til side til pension. På den måde skal staten på sigt ikke bruge så mange skattekroner på pension, og den enkelte dansker vil få langt større frihed til selv at disponere over, hvornår og hvordan man vil gå på pension. Det er det, man må sigte efter, når man er borgerlig.

Den vej går Socialdemokratiet – selvfølgelig ikke – nedad. De ønsker desværre – sammen med de andre partier i Folketinget – i stedet at fortsætte med at forsørge utallige udlændinge hver evig eneste måned, samtidig med at de lader nedslidte danskeres førtidspensionsmuligheder være op til Djøf’ere og sagsbehandlere på det lokale jobcenter. Det er ganske enkelt for ringe.