Socialdemokratiet vil indføre differentieret pension

Partiet vil gå til valg på at indføre et nyt princip om gradueret folkepensionsalder.

Nedslidte arbejdere skal kunne gå tidligere på pension end for eksempel læger. 

Det mener Socialdemokratiet, som tirsdag præsenterede udspillet "De mest nedslidte fortjener også en værdig pension" på et pressemøde.

Socialdemokratiet regner med, at forslaget vil koste tre milliarder kroner. De penge skal findes ved at indføre en ekstra skat på den finansielle sektor og via en højere skat på især virksomheder.

- Vi vil indføre en øget beskatning på banker og den finansielle sektor. Vi har set nogle rigtig store overskud - også i år, hvor man i mine øjne har forbrudt sig mod den almindelige kontrakt med resten af samfundet, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Blandet modtagelse

Beskæftigelsesordfører i Venstre, Hans Andersen, mener, at Socialdemokratiets udspil stiller mennesker ringere på pensionsområdet:

- Det vil man jo gøre, hvis man får en folkepension i stedet for at være berettiget til en førtidspension, som jo nærmest er det dobbelte i måneden. Så jeg har svært ved at se, hvorfor mennesker nu skal ud på en folkepension, hvis de i øvrigt var berettiget til en seniorførtidspension.

Modsat vender SF tommelfingeren opad til S-udspillet.

- De lægger sig meget tæt op af de udspil, som SF er kommet med. Så vi ser det her som et meget konstruktivt udspil, og også et udspil der kan være med til at vise vigtigheden af, at vi får en ny regering efter næste valg, siger SF's beskæftigelsesordfører Karsten Hønge til TV 2.

- Det, vi har i dag, fungerer ikke

Udspillet går altså ud på at give en lavere pensionsalder til de personer, som er mest nedslidte - uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning. Det vil dog typisk være personer med hårdt fysisk arbejde.

Den nye rettighed målrettes ifølge Socialdemokratiet personer, der har været mange år på arbejdsmarkedet, og som tidligt startede med at arbejde.

- Det, vi har i dag, fungerer ikke. Der er skævheder og uretfærdigheder i, at det kun handler om, hvorvidt man har nået en bestemt alder, siger Mette Frederiksen til avisen Danmark.

Individuel vurdering

Socialdemokratiet vil både give alle ret til at gå på pension efter et endnu ikke fastsat antal år - men over 40, siger Mette Frederiksen - og give nedslidte mulighed for at trække sig tilbage endnu tidligere, hvis de lever op til en individuel vurdering.

Udspillet er ikke konkret på antallet af år og vilkårene for, hvordan man lever op til en individuel vurdering. Det vil Socialdemokratiet efter en eventuel valgsejr gøre klart sammen med arbejdsmarkedets parter i en forholdsvis hurtig proces. Målet er, at de nye regler skal kunne gælde allerede fra næste år, hvis det står til partiet.

- Det handler om, at vores arbejdsliv er meget forskellige. Nogle er gået lige ud af 7., 8. eller 9. klasse og begyndt at arbejde i fiskeindustrien på Læsø. Samtidig har vi en relativt stor gruppe, der først kommer ud på arbejdsmarkedet i midten eller slutningen af 20'erne.

- Allerede fra begyndelsen har vi en ulighed på op mod ti år. Og de, der kommer tidligst ud på arbejdsmarkedet, har de hårdeste job. Det er en grundlæggende uretfærdighed. Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag, siger Mette Frederiksen til avisen Danmark.