BLOG: Er børnenes statsminister med os i dag?

BLOG: Er Mette Frederiksen klar til minimumsnormeringer i daginstitutionerne og til at skrive børnekonventionen ind i dansk ret?

Jeg er spændt på, om Socialdemokratiet er med os i dag, når vi tager to vigtige sager for børn op i Folketinget.

SF foreslår minimumsnormeringer i daginstitutionerne og at skrive FN’s børnekonvention ind i dansk lov.

Det er særligt spændende, om Mette Frederiksens parti er med, fordi det er afgørende for, hvor nemt eller svært det bliver at presse igennem efter et folketingsvalg, når vi forhåbentlig får et nyt flertal og en ny politik.

Mette Frederiksen siger, at hun vil være børnenes statsminister, og for mig at se hænger det uløseligt sammen med at sikre, at der er nok voksne i vores daginstitutioner.

Det er så afgørende for børnene, at de får de bedste muligheder for at udvikle sig i de første år, og det kræver, at pædagogerne har tid til mere end bare at sikre, at alle kommer igennem dagen. Der skal være ro til at sætte lege i gang, tid til at trøste, plads til at tage det enkelte barn til side, som måske bøvler lidt ekstra med at tale eller bare har brug for et pusterum og lidt ekstra omsorg. Pædagoger kan gøre en kæmpe forskel for børnene, men det kræver, at vi giver dem tid.

Derfor skal der selvfølgelig være en grænse for, hvor mange børn der må være per voksen. Vores bud er tre i vuggestuerne og seks i børnehaverne.

I dag er normeringerne desværre alt for svingende, og børns vilkår i daginstitutionerne kan være vidt forskellige i to nabokommuner.

Men vores fokus på børnene i Folketingssalen i dag stopper ikke der.

Vi skal nemlig også diskutere, om FN’s børnekonvention skal skrives ind i dansk ret. Og jeg vil gerne indrømme, at det er lidt teknisk, fordi det først og fremmest vil have stor symbolsk værdi. Men det vil også give børn flere juridiske rettigheder og sikre, at barnets tarv altid kommer først.

I mine øjne er begge dele indlysende. Flere rettigheder og bedre vilkår til børn. Tid til både læring og omsorg og mere ro på for både børn og voksne.

Jeg glæder mig til at tage diskussionen i salen og håber på bred opbakning.