Politik

BLOG: Alle har ret til en værdig alderdom

BLOG: Alle fortjener gode år på pension med tid og overskud til børn og børnebørn. Men sådan er det desværre ikke for alle i dag.

Mange af dem, der kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet, har samtidig også de fysisk hårdeste job. Og desværre er det sådan, at hver fjerde lønmodtager med hårdt arbejdsmiljø har været syge på grund af deres arbejde. I nogle faggrupper som f.eks. anlægsarbejdere, har hver anden smerter flere gange om ugen. For mange andre er det belastende psykisk arbejdsmiljø eller eksempler på vold på arbejdspladsen.

Det er på tide, at vi ser på, hvordan vores pensionssystem kan håndtere den forskel. For i dag er det sådan, at forskellen i den forventede levealder på de ufaglærte og dem med lange, videregående uddannelser er helt oppe på otte år.

Socialdemokratiet vil give en ny ret til tidlig folkepension. De mest nedslidte fortjener nemlig også en værdig pension. Og det går Socialdemokratiet til valg på.

For som det er i dag, kan du først gå på pension, når du rammer et bestemt tal. Uanset om du så er ufaglært eller akademiker.

Hvert femte 3F-medlem er ikke længere i arbejde, når de fylder 60 år. Enten er de på førtidspension, eller også er de døde. Det er ikke rimeligt.

Derfor foreslår Socialdemokratiet, at fremtidens pensionssystem skal laves, så man kan gå på pension, når man er nedslidt. Det kræver et tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter. De faglige organisationer. Og en omgang ”mandaternes logik”. For der skal være flertal i Folketinget.

Løkke drømmer om at hæve din pensionsalder

Der findes dem, der siger, at der ikke er forskelle i politik. At det hele er nuancer af gråt. Jeg synes nu, at der er forskelle. Og med dette udspil, er de kun blevet tydeligere.

Det er nemlig ikke lang tid siden, at Socialdemokratiet sagde nej til Løkkes planer om, at pensionsalderen skulle hæves endnu mere. Løkkes plan var, at de nedslidte skulle arbejde mere, så der kunne blive råd til flere skattelettelser til de rigeste i Nordsjælland. Heldigvis betød Socialdemokratiets tætte samarbejde med Dansk Folkeparti, at Løkkes planer blev stoppet.

Uheldigvis fik Løkke dog gennemført en anden pensionsaftale, der gav mulighed for ekstra indbetalinger til pensionen hver måned. Det var dog en lukket fest for de mest velstillede, for mange har ikke de ekstra penge, sådan nogle indbetalinger kræver.

Går man endnu længere tilbage, så var det også Løkke, der stod i spidsen for en de facto afskaffelse af efterlønnen.

I Socialdemokratiet mener vi, at nok er nok. Der skal gøres noget ved vores pensionssystem. Og med de syv principper vi fremlægger i dag, så tager vi hånd om de mest nedslidte i vores samfund.

Det er, hvad man kan gøre, når man vælger velfærd først. Når man ikke prioriterer skattelettelser, men vælger at udbygge det velfærdssamfund, vi har opbygget generation efter generation.