Fra 13-skala til ingen skala: Sådan vil partierne bedømme studerende

Folketingets partier er enige om at ændre den nuværende 12-skala, men ikke om hvordan. TV 2 giver dig overblikket over de mange holdninger.

Danske studerende skal fremover bedømmes på en ny måde.

Det konkluderede regeringen søndag på baggrund af en større evaluering af 12-skalaen. 

Spørgsmålet er hvordan.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) lægger op til, at man tager udgangspunkt i den nuværende skala og så supplerer den med nogle karakterer, der både udligner de store forskelle og giver mulighed for at belønne det ekstraordinære.

Men i Folketinget efterlyser flere partier mere drastiske tiltag. TV 2 giver dig her overblikket over, hvor de står:

Bud på et nyt karaktersystem

Dansk Folkeparti

Jens Henrik Thulesen Dahl, uddannelses- og forskningsordfører Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard
Tilbage til 13-skalaen
- For mig at se vil alle de udfordringer, som evalueringen peger på, blive løst med den gamle 13-skala. Den ligger ikke længere tilbage, end at vi alle sammen kan huske den, og så ville vi få styr på de her udfordringer, der er med skalaen.
- Det kan ikke passe, at man ikke kan oversætte skalaen, så man kan forstå den i udlandet.

Socialdemokratiet

Mette Reissmann, uddannelses- og forskningsordfører Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard
Karaktersystem med supplerende kommentarer
- Det berører alle dele af uddannelsessystemet, når man laver både store og små ændringer i karaktersystemet og måden, det bruges på. Derfor skal man tænke sig godt om. 
- Der er ingen snuptagsløsninger. Det er afgørende, at vi finder kloge løsninger. Karakterer er bedre end deres rygte, men skal suppleres med grundige kommentarer.

Det Radikale Venstre

Sofie Carsten Nielsen, uddannelses- og forskningsordfører Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard
Mindre fokus på karakterer
- Vi ser gerne, at der kommer mindre fokus på karakterer som sådan. Når man skal ind på en videregående uddannelse, så skal det ikke være det høje gennemsnit alene, der vægter. I dag ser vi elever, der bevidst vælger fag, som de er gode til og ved, at de kan få høje karakterer i, og ikke nødvendigvis nogen, der kan gøre dem klogere, og det er et problem.
- Vi vil gerne være med til at lave en model, hvor der er lidt flere muligheder, men man skal ikke tro, at man kan løse det hele med nogle flere karakterer. Vi er nødt til at kigge på bedømmelsen på en ny måde.

SF

Jacob Mark, uddannelses- og forskningsordfører Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard
Skala efter totabellen 
- Vi vil gerne have erstattet den nuværende skala med en skala, hvor man ikke kun bliver belønnet for nul fejl, men også kreativitet og evnen til at tænke selv. Så vi vil gerne ændre selve grundlaget for, hvordan man giver karakterer.

- Afstanden mellem karaktererne på den nuværende skala er for stor. Det skaber et stort pres på de studerende. Derfor foreslår vi en skala udfra totabellen, der går fra 00 til 12.

Enhedslisten

Rosa Lund, uddannelses- og forskningsordfører Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard
Skrot karakterer og erstat med udtalelser
- Jeg mener, at man helt skal skrotte skalaen, og så skal man erstatte den med mere feedback og udtalelser. Når man får et tal, ved man ikke, hvad det betyder, at man har gjort forkert og kan blive bedre til.

- Det, vores uddannelsesinstitutioner skal kunne, er ikke at konkurrere om, hvem der er bedst. De skal kunne uddanne de dygtigste studerende, og måden, de kan gøre det på, er ved at give dem en udtalelse, de kan lære noget af.

Alternativet

Pernille Schnoor, uddannelses- og forskningsordfører Foto: Steen Brogaard / Steen Brogaard
Indfører karakterfri semestre
- Vi så gerne, at karaktererne spillede en mindre rolle, og derfor vil vi gerne diskutere, om man kunne have nogle karakterfri semestre og år på både de gymnasielle og videregående uddannelser.
- Samtidig vil vi også gerne have karaktererne suppleret af formativ feedback og i nogle tilfælde helt erstattet.