Politik

BLOG: Mere motorvej er godt nyt

BLOG: Alt for mange syd- og vestsjællændere spilder daglig arbejdstid i trafikken.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) vil sammen med en række kommuner i hovedstadsområdet sætte gang i forundersøgelsen til en motorvej, der skal gå fra Køge til København. Det er første skridt på vejen mod mindre kø, mindre spildtid og langt bedre muligheder for at udnytte det vækstpotentiale, der er omkring København. I dag bruger alt for mange mennesker alt for meget tid på at sidde i kø dagligt.

Særligt på Køge Bugt Motorvejen er trængslen et dagligt problem, selvom den allerede er blevet udvidet. Den store mængde trafik ind til København hver dag skaber behovet for en Ring 5.

Jamen, hvis man er så træt af at holde i kø, kan man så ikke bare tage toget? Jo, nogle kan. Og så er der alle de andre, der ikke kan få hverdagen til at hænge sammen, hvis aflevering og afhentning af børn, indkøb og transport alt sammen skal afhænge af offentlig transport. Det er virkeligheden for rigtig mange mennesker, og de kan ikke bruge et ideal for offentlig transport til ret meget. Hvis man bor centralt i f.eks. Roskilde, er det en anden snak at tage toget ind til København, end hvis man bor bare lidt uden for de købstæderne og først skal med bus for at nå til toget. Liberal Alliance har som bekendt udgjort de bærende kræfter i at sænke registreringsafgiften tre gange, fordi vi ved, at en bil er afgørende for mange menneskers hverdag og mulighed for at nå det hele. 

Mange danske virksomheder kunne producere og sælge mere, hvis bare arbejdskraften var der. Her spiller bedre infrastruktur også en rolle, idet der er større incitament og bedre tidsøkonomi for den enkelte i at pendle, når man ikke spilder dyrebar tid i trafikkøer.

Jeg synes, det er rimeligt og helt på sin plads, at man nu flytter blikke fra jyske motorvejsprojekter til Sjælland og København. Som ministeren har slået fast, er der ”..ingen steder i landet, hvor myldretiden har så stor udstrækning og rammer så mange mennesker, som i og omkring København.” Alt for mange syd- og vestsjællændere spilder daglig arbejdstid i trafikken. Jeg glæder mig meget over, at de første skridt til Ring 5 bliver en realitet, og jeg vil arbejde for endnu mere motorvej til Sjælland, så også f.eks. Næstved og Kalundborg kommer bedre med.