Det er på tide at ændre karakterskalaen og gøre op med 'nulfejlskulturen'

Vi skal gøre op med “nulfejlskulturen” i det danske uddannelsessystem.

Som det er nu, så lærer vi de unge, at det er frygteligt at begå fejl. Men man lærer, når man begår fejl og det er netop på uddannelserne, at der skal være plads til at fejle.

Derfor er der brug for at ændre karakterskalaen.

I 2006 besluttede et flertal i Folketinget at ændre karakterskalaen fra 13-skalaen til 7-trinsskalaen. Et af hovedargumenterne var at ”oversætte” de danske karakterer til udenlandske karakterer. Dette har dog vist sig svært alligevel, men først og fremmest har den nye karakterskala haft en række utilsigtede konsekvenser, som vi er nødt til at rette op på. Karakterskalaen skaber en korrekthedskultur i uddannelsessystemet. Den vurderer elever på målbare og kvantificerbare mål, og fungerer sådan, at man starter på en topkarakter, hvorefter man bliver trukket ned for hver fejl, man begår.

Den belønner den elev, der har lært hele pensum. Den belønner den elev, der har færrest fejl.  Men en karakterskala skal ikke kun lære eleverne, at de ikke må have fejl. Den skal også belønne eleverne for originalitet og kreativitet.

Med en ny karakterskala, der belønner originalitet og kreativitet uddanner man elever til at reflektere og tænke nye tanker i stedet for altid blot at gentage, hvad læreren har sagt. Med en ny karakterskala skal man starte med fra neden, og så skal man kunne højne sin karakter ved at kunne sit stof men også ved at være kreativ, original og ved at turde udfordre sit emne. 

Samtidig bør man ændre karakterskalaen, så der ikke er så store spring imellem karaktererne. Fx fra 4-7 og 7-10. De store spring skaber enorm stor nervøsitet hos unge og gør dem bange for at fejle.  Samtidig savner underviserne at kunne give en mere nuanceret bedømmelse.Man bør derfor lave en ”kreativ karakterskala”, der rummer tallene: -3-0-2-4-6-8-10-12 og som ikke kun fokuserer på de studerendes fejl, men som netop tager højde for at man også skal bruge tiden på uddannelserne til at begå fejl og lære af dem.

Og når vi så har ændret karakterskalaen, så skal vi det hele taget skrue ned for mængden af karakterer i vores uddannelsessystem. Men den kamp fortsætter vi sideløbende i SF.