Politik

Sammenligning: To planer om det samme - med en kæmpestor forskel

Regeringens og Socialdemokratiets sundhedsplaner vil nå stort set samme mål. Men vejen derhen er de afgørende uenige om.

- Vi vælger at gøre det med lyst og ikke med tvang. Det, tror vi, er en forudsætning for en øget arbejdsglæde i vores sundhedsvæsen.

Sådan præsenterede sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i dag en af detaljerne, da hun præsenterede regeringens sundhedsoplæg, ’Flere hænder og større arbejdsglæde’.

Ordene om ’lyst og tvang’ var en stikpille til Socialdemokratiet, der i oktober fremlagde sit udspil til en sundhedsreform med titlen ’Tid til omsorg’.

Dengang foreslog Socialdemokratiet, at manglen på praktiserende læger delvist skal afhjælpes ved, at alle nyuddannede læger får et halvt års tvungen ’tjenestepligt’ som praktiserende læge et sted i Danmark, før de kan gå videre med deres karriere.

Regeringens sundhedsoplæg har også som mål at skaffe flere praktiserende læger til yderområderne – men altså uden elementet af tvang.

Regionerne skiller parterne

På mange områder ligner de to oplæg hinanden, men derfor skal man ikke tro, at det er noget, som parterne bare kan forhandle sig til rette om:

- De er enige om ideen med, at behandlingen skal tættere på borgeren. Og de kunne sikkert godt blive enige om en aftale, der skulle skaffe nogle flere læger. Endemålet er svært at være uenige om, men måden, man skal nå derhen, kan der til gengæld være stor uenighed om, siger TV 2s politiske kommentator Peter Lautrup Larsen.

Problemet er, at regeringen kæder sit sundhedsudspil sammen med et farvel til de folkevalgte regionsråd. Og det er en idé, som Socialdemokratiet er lodret imod.

- Løkke bygger, hvad der ligner et nyt bureaukratisk monster. Og det får man altså ikke flere varme hænder ud af. Og det er netop det, der er hele humlen. Vores sundhedsvæsen har ikke brug for en omkalfatrende reform, som ændrer nogle strukturer. Der er brug for tid og nærhed. Flere læger og sygeplejersker, som Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, har udtrykt det i sin blog her på tv2.dk.

En konkurrence

Uenigheden om regionerne er så stor, at den skygger for, at man muligvis kunne blive enige om idéer, som optræder i begge parters reformkatalog.

Både regering og opposition har fokus på sundhedspolitikken i disse dage. Torsdag besøgte Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen Aalborg Sygehus som led i sin 'sundhedsturne'...
...Og mandag besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen Slagelse Sygehus.

- Socialdemokraterne har allerede investeret så meget politisk kapital i, at det, Løkke laver, er så ufolkeligt og udemokratisk, at de ikke kan ændre signaler nu, siger Peter Lautrup Larsen.

I stedet er det blevet en konkurrence på idéer.

- Man kan se på regeringens udspil, at der er steder, hvor regeringen har vidst, at de skulle give et svar, der matchede Socialdemokratiets. For eksempel med antallet af nye sygeplejersker og de førstegangsfødende kvinders ret til at blive på sygehuset i to døgn. Det bliver et pænt tema i valgkampen. Offentligheden kan ikke umiddelbart se, hvilken plan der er den bedste, så det bliver et spørgsmål om, hvem man tror mest på, siger Peter Lautrup Larsen.

 • Regionerne

  Regeringen vil nedlægge de politisk valgte regionsråd. Regionerne skal erstattes af fem sundhedsforvaltninger med politisk udpegede bestyrelser

  Socialdemokratiet vil bevare regionerne og deres politiske valgte regionsråd.

 • Nærhed

  Regeringen vil oprette 21 nye sundheds- fællesskaber, der skal ’bygge bro mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger’. Sundheds- fællesskaberne skal placeres i 21 eksisterende akutsygehuse og blandt andet have ansvaret for patienter med kroniske sygdomme som eksempelvis KOL og diabetes.

  S vil oprette nærhospitaler, der beskrives som ’et udvidet, kommunalt sundhedshus med regionale sygehusfunktioner’. Et nærhospital skal kunne behandle ukomplicerede sygehusfunktioner som jordemoder- konsultationer, scanninger, dialysebehandling eller diabetes- behandlinger. Nærhospital kan desuden rumme andre funktioner, som for eksempel praktiserende læger, vagtlæge og akutpladser for ældre.

 • Praktiserende læger

  Regeringen vil uddanne flere praktiserende læger. På kort sigt håber regeringen at skaffe flere praktiserende læger ved at oprette flere introduktionsstillinger og ved at gøre det lettere for sygehuslæger med speciale i almen medicin at søge ud som praktiserende læger. Særlige flyttepakker skal lokke læger til at slå sig ned i de områder af landet, hvor der især mangler praktiserende læger.

  S vil uddanne flere praktiserende læger og fortsætte udbygningen af lokale læge- og sundhedshuse. På kort sigt vil S skaffe flere praktiserende læger ved at pålægge alle nyuddannede læger en seks måneders tjenestepligt i en almen praksis i de dele af landet, hvor manglen på læger er størst.

 • Sygeplejersker

  Regeringen vil uddanne 2000 flere sygeplejersker de kommende år. Desuden vil regeringen skaffe flere sygeplejersker ved at få flere sygeplejersker på deltid til at gå op i tid og ved at få flere tidligere sygeplejersker til at vende tilbage til faget.

  S vil uddanne 1000 nye sygeplejersker. Desuden vil partiet skaffe mere tid til patienterne på kort sigt ved at ansætte flere her og nu.

 • Social- og sundhedsassistenter

  Regeringen vil skaffe flere social-og sundhedsassistenter ved at oprette flere uddannelsespladser, skaffe flere praktikpladser og særlige uddannelser indenfor psykiatri og demens.

  S vil skaffe flere social- og sundhedsassistenter ved at skaffe flere praktikpladser, så der kan uddannes flere. Samtidigt vil partiet sikre, at de nyuddannede har erfaring fra sygehusene.

 • Akutindsats

  Regeringen vil etablere 10-15 flere akutberedskaber i form af akutlæger- og biler til områder, hvor der er behov for bedre responstider.

  S foreslår en opgradering af akutindsatsen, så der ikke længere er ’sorte huller’ på Danmarkskortet, hvor dækningen med lægebil eller ambulance kan være for langsom. De ’sorte huller’ skal fjernes i dialog med regionerne og med respekt for de lokale forskelligheder

 • Fødende kvinder

  Regeringen vil give førstegangsfødende kvinder ret til at blive på sygehuset to døgn efter fødslen.

  S vil give førstegangsfødende kvinder ret til at blive på sygehuset to døgn efter fødslen.

 • Pris

  Regeringen vil bruge seks milliarder kroner på forbedringer i sundhedsvæsenet frem til 2025. Regeringen forventer, at man kan spare 2,3 milliarder kroner i administration.

  S har ikke sat pris på sit udspil, men har sagt, at man tvivler på, at det er muligt at finde de besparelser, som regeringen håber på.

Sammenligningen bygger på Socialdemokratiets udspil 'Tid til Omsorg' fra efteråret, og regeringens udspil 'Flere hænder og større arbejdsglæde'.