Lippert

Løkke: Der bliver ikke valg, før sundhedsreformen er på plads

Sundhedsreformen skal ikke bruges til at føre valgkamp på. Alligevel får vælgernes kryds afgørende betydning for dens fremtid.

Valget bliver først udskrevet, når et flertal i Folketinget har forhandlet sundhedsreformen på plads. I hvert fald, hvis det står til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Det håber, jeg vi gør. Og jeg håber, at flest muligt vil være med, lød det fra statsministeren i talkshowet Lippert på TV 2 News onsdag aften efter at have fremlagt sit udspil flankeret af fem andre af regeringens ministre.  

De næste to uger vil politikerne derfor diskutere udspillets indhold med fagfolk i sundhedssystemet.  

Først derefter vil Folketingets partier blive indkaldt til forhandlinger, der skal vise, om der kan skabes et flertal for en ny struktur, der skal organisere blandt andet behandling på sygehuse, genoptræning og pleje af patienter.

- Den skal stå sin prøve, konkluderer Lars Løkke Rasmussen om sin reform.

Kritik fra både indefra og udefra

Statsministeren har dog allerede inden offentliggørelsen været udsat for kritik for sine planer. Både fagfolk og regionspolitikere har kritiseret, at de ikke har været taget med på råd i opbygningsfasen.

- Det er grotesk, at man ikke har inddraget fagfolk, regioner og kommuner. Der er en kæmpe risiko for, at man ikke har en stor nok forståelse for, hvad de virkelige problemer er, sagde Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, til Politiken 6. januar i år.

Men også internt i Venstres bagland er uroen blusset op i lys lue. Bekymringen er blandt andet, at en nedlæggelse af regionerne vil betyde en svækkelse af det nære demokrati. En kritik, der ikke umiddelbart er stilnet af, efter alle planerne nu er blevet offentliggjort.

- I dag er der et regionsråd, der står til ansvar over for borgerne, og som kan afsættes, hvis man er uenig i beslutningerne. I fremtiden vil man få bestyrelser, som står til ansvar primært over for ministeren. Altså et centraliseret sundhedsvæsen, hvor magten de facto kommer til at ligge i København, konstaterede Bo Libergren, der er gruppeformand for Venstre i Region Syddanmark, onsdag.

Bo Libergrens anke bakkes op af folketingsmedlem Søren Gade (V), som ikke mener, det kræver en gennemgribende strukturændring at løfte det danske sundhedsvæsens kvalitet, sådan som regeringen ønsker det.

- Jeg har simpelthen svært ved at forstå, at embedsmænd er bedre til at varetage patienternes tarv end folkevalgte, der skal ud og stilles til ansvar for deres handlinger hvert fjerde år, lød det fra Søren Gade til TV 2.  

Lars Løkke Rasmussen anerkender sine partifællers bekymring, men fastslår samtidig at der i dag er alt for store forskelle på den behandling, man får i de forskellige regioner, og derfor mener han, der er behov for én samlet myndighed, som han i udspillet kalder Sundhedsvæsen Danmark, i stedet for fem folkevalgte regionsråd.

- Hele pointen i det her er jo, at du har en god patientrejse undervejs, og derfor er vi nødt til at forankre ansvaret for den samlede rejse ét sted. I sidste ende er det regeringen og Folketingets ansvar, at vi totalt set har et godt sundhedsvæsen, forklarer Lars Løkke Rasmussen om sin beslutning.  

Desuden skal kommunerne i højere grad sikre tilbud, der kan sørge for, at patienterne kan få behandling i deres lokalområder.  

Vores sundhedssystem er ikke gearet til fremtidens udfordringer, lyder det fra statsminister Lars Løkke Rasmussen, V. Video: Sissel Christine Søe

Vælgernes beslutning

Selv om Lars Løkke Rasmussen ikke valgte at bruge sin reform af sundhedsvæsenet som startskud til at føre valgkamp, så får vælgernes kryds afgørende betydning for, om den overlever i den form, regeringen skitserede ved onsdagens pressemøde.

- Vi kan nå at træffe en beslutning om en reform, og hvis det politiske flertal, der beslutter det, eksisterer efter valget, så bliver det til noget, og ellers bliver det ikke til noget, lød den afsluttende bemærkning fra statsminister Lars Løkke Rasmussen i talkshowet Lippert.   

Her er regeringens sundhedsudspil

 1. Regionsrådene nedlægges

  Regeringen lægger op til, at regionsrådene skal nedlægges ved udgangen af 2020. De nuværende regionsrådsmedlemmer er ellers valgt til og med 2021.

  I de fem regionsråd sidder der i dag 205 folkevalgte politikere, som er valgt for fire år ad gangen.

 2. Sundhedsvæsen Danmark

  En politisk udpeget bestyrelse under Sundhedsministeriet skal holde styr på sundhedsvæsnets økonomi.

  Bestyrelsen får navnet Sundhedsvæsen og vil bestå af 11 personer - blandt andet fem fra sundhedsforvaltningerne og en repræsentant fra en patientforening.

  Sundhedsvæsen Danmark vil blive placeret i Aarhus.

 3. Fem sundhedsforvaltninger

  Der skal være fem sundhedsforvaltninger, som skal stå for driften af sygehusene og akutberedskabet.

  Geografien vil være som de fem nuværende regioner. De vil have hovedsæde samme steder, og formændene for de eksisterende regionsråd vil blive tilbudt at blive en del af de fem forvaltninger.

  Regeringen vil tilbyde de nuværende regionsrådsformænd pladser i sundhedsforvaltningerne og den nye bestyrelse under Sundhedsministeriet.

 4. 21 sundhedsfællesskaber

  Der skal oprettes 21 såkaldte sundhedsfællesskaber - hvert af dem med flere kommuner i. De skal bygges op omkring de nuværende akutsygehuse.

  Formålet med fællesskaberne er at få sygehus, egen læge og kommunerne til at arbejde bedre sammen. Det skal blandt andet sikre, at der bliver taget bedre hånd om patienten efter udskrivelse.

  I sundhedsfællesskabernes ledelse vil der være politikere i form af borgmestre og formænd for kommunernes sundhedsudvalg. Der vil også være repræsentanter for sygehusene og de praktiserende læger.

 5. Patientrettighederne styrkes

  Regeringen vil styrke patienters rettigheder ved blandt andet at forpligte sygehusene til at hjælpe patienter videre, hvis de ikke kan overholde behandlingsgarantien på 30 dage. 

  I dag er det langt fra alle sygehuse, der hjælper patienterne med at kontakte andre sygehuse, hvis de ikke selv kan.

  TV 2 har blandt andet kunnet fortælle om 56-årige Beth Birk fra Aarhus, som sidste år fik fjernet begge sine bryster på grund af stor risiko for at få kræft. 16. januar skulle hun have haft den afsluttende operation, men i stedet er hun blevet tilbudt en operation 20. september 2021.

 6. Garanti til førstegangsfødende

  Første gang en kvinde føder, skal hun være garanteret en barselsseng i 48 timer.

  Denne del af udspillet skal ses i lyset af, at Rigshospitalet i 2018 meddelte, at førstegangsfødende, der ikke har komplikationer med deres fødsel, skal tage hjem, fire timer efter at fødslen er endt. 

 7. Færre sygehusbesøg og indlæggelser

  Regeringen løftede allerede 13. januar sløret for dele af udspillet; de har nemlig en ambition om, at der i 2025 skal være 500.000 færre sygehusbesøg og 40.000 færre indlæggelser – især patienter med diabetes, hjerte-kar-sygdomme, angst, depression og lungesygdommen KOL. 

 8. Seks milliarder

  Regeringen vil sammenlagt afsætte seks milliarder kroner til sundhedsvæsnet frem mod 2025.

  Statsminister Lars Løkke Rasmussen kalder pengene "nye". På pressemødet forklarer han, at dele af de seks milliarder i dag bliver brugt på honorarer og partistøtte. Med en ny reform vil pengene ifølge udspillet blive brugt til at styrke nærheden i sundhedssystemet.

 9. Flere praktiserende læger

  Regeringen vil oprette 160 ekstra uddannelsesstillinger i løbet af 2019 og 2020. Derudover vil de tilføre 100 flere ydernumre, hvilket vil sige, at de vil give flere praktiserende læger og speciallæger mulighed for at starte en praksis.

 10. Flere akutberedskaber

  Der etableres 10-15 flere akutberedskaber i form af akutlæger- og biler til områder, hvor der er behov for bedre responstider. 

 11. Landsdækkede lægevagt

  Med reformen ønsker regeringen at lave et landsdækkende lægevagtnummer til akut visitation og behandling. Nummeret skal være 113. 

  Telefonnummeret 113 blev allerede sat i søen er regionerne i september 2018.

 12. Nye sundhedshuse

  Allerede i 2019 vil regeringen opslå en pulje på 200 millioner kroner til etablering og modernisering af sundhedshuse og lægehuse. Det skal sikre mere nærhed og fleksibilitet, står det skrevet i sundhedsreformen. 

 13. Digitale løsninger

  De digitale løsninger skal virke på tværs af sundhedsvæsnet. I selve reformen står der imidlertid ikke beskrevet, hvad disse løsninger indebærer. 

 14. Opgaver skifter hænder

  Opgaver inden for trafik, miljø og kultur flyttes til kommuner og stat. 

  Kommuner overtager opgaver inden for kollektiv trafik, det specialiserede socialområde samt specialundervisning for børn og voksne, mens staten overtager opgaver inden for kultur, udbud af ungdomsuddannelser og jordforurening. 

  Regional partistøtte og den regionale udviklingsstrategi bortfalder. 

 15. Flere sygeplejersker

  Regeringen vil uddanne 2000 flere sygeplejersker fra 2019-2022.