Politik

BLOG: Sundhedsvæsenet mangler ressourcer – ikke reformer

BLOG: Det sidste i verden vores sygehuse har brug for, er flere lange møder og diskussioner om beslutningsgange og omstruktureringer.

Derfor frygter jeg, at regeringens sundhedsreform kan lamme vores sundhedsvæsen i mange år fremover. De ansatte har i stedet brug for arbejdsro og flere kollegaer og mere tillid, så de kan tage sig ordentligt af patienter og pårørende.   

Situationen rundt omkring på landets sygehuse er presset. I perioden fra 2015-17 har der været 55.000 flere patientkontakter på sygehusene. Samlet er der kun blevet fire ansatte mere. Det, en sygeplejerske havde én time til at nå for ti år siden, skal nu klares på 38 minutter.

Det går voldsomt ud over arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Vi har alle enten hørt om det eller oplevet det. Patienter på gangene, dårlig tid til vejledning og dårligt arbejdsmiljø for sosu’er, sygeplejersker, jordemødre og alle de andre.

Derfor burde regeringens fokus være rettet mod at skabe gode arbejdsforhold, til gavn for både ansatte og patienter. Ikke sende alle de ansatte ud i en lang proces med endnu flere møder og nye beslutningsgange.

Regeringen har i årevis forsømt at sende tilstrækkeligt med ressourcer til sygehusene, og de ansatte løber hurtigere og hurtigere. Det er et elendigt udgangspunkt, hvis man vil sikre bedre koordinering mellem de forskellige instanser, som man møder som patient.

Der er brug for, at vi styrker samarbejdet mellem læge, sygehus og den kommunale pleje. Det er oplagt at lave forsøg med tættere samarbejde mellem specialiserede sygehuse, kommunale sundhedscentre og praktiserende læger. Så vi undgår at patienter kastes rundt mellem de forskellige instanser, fordi økonomien er så presset, at excel-arket kommer før patienten. Men det løses ikke gennem en årelang proces med omrokeringer. Det løses med tid og ressourcer.

Endnu en ulighedsreform

Regeringens sundhedsreform grundlæggende endnu en ulighedsreform i rækken. Hvis man lammer det offentlige sygehusvæsen, vil flere ressourcestærke gå til privathospitaler. Alle dem, der ikke har pengene til det, vil blive efterladt tilbage. Og Lars Løkke Rasmussen vil sende tusindvis af patienter ud i kommunerne, som i forvejen er pressede. Det vil ramme de svageste patienter – de ældre og kronikerne – og det vil ramme hårdest i de mindste kommuner.

Derfor er det hverken rimeligt over for de ansatte eller alle os, der har brug for vores sundhedsvæsen, at smide alting op i luften igen.

Der kommer rigeligt med opgaver til både kommuner og regioner. Lad os give dem ressourcerne til at løse opgaverne. Lad de ansatte få mulighed for og tid til at gøre det, de er bedst til, at løse de sundhedsfaglige opgaver, de er dedikeret til.