Politik

Forbud mod sprøjtemidler skal sikre renere drikkevand

Landmændene skal kompenseres for de nye krav, og det giver lidt dyrere drikkevand for forbrugerne.

Drikkevandet i Danmark skal sikres bedre mod pesticidrester fra landbrugets sprøjtning.

Det mener et bredt flertal af Folketingets partier, der fredag har indgået en aftale, som skal beskytte drikkevandet bedre.

Flertallet består af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

- Jeg er glad for, at vi står sammen om at beskytte drikkevandet og forbedre beskyttelsen af en af de mest værdifulde ressourcer, vi overhovedet har, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

Her er hovedpunkterne

Her er de centrale elementer i aftalen:

Sådan skal renere drikkevand sikres

 1. Forbud mod sprøjtemidler

  Det skal være forbudt at sprøjte i de såkaldte boringsnære områder. Det er områderne omkring de cirka 5500 drikkevandsboringer i Danmark. Områdernes størrelse varierer efter eksempelvis jordtype, men de udgør 219 kvadratkilometer, hvilket svarer til cirka to gange Samsøs størrelse.

  Der vil være to faser:

  - Frem til 2022 pålægges kommunerne at gennemgå alle de boringsnære områder og indgå frivillige aftaler med landmændende om omlægning til økologi og nedlægge forbud, hvis det er nødvendigt.

  - I 2022 skal der laves en evaluering af indsatsen, og skønnes den ikke at være god nok, indføres et forbud mod sprøjtning i områderne.

  Der skal ydes erstatning og kompensation til de berørte landmænd.

 2. Bedre screening af drikkevand

  Drikkevandet skal screenes bedre for pesticidrester. Det skal løbende vurderes, om der er behov for at teste for nye stoffer. Der er afsat ni millioner kroner til formålet.

 3. Forbud mod salg af koncentrerede pesticider til private

  Fra juli 2020 skal det være slut med at sælge stort set alle koncentrerede pesticidrester til private. Det vil dog forsat være muligt at købe midler, der er klar til brug.

 4. Bæredygtige pesticider

  Der afsættes yderligere fem millioner kroner for at fremme en bæredygtig brug af pesticider. Pengene skal blandt andet gå til bedre teknologi og flere krav til landmændene.

Dyrere drikkevand

Landmændene skal kompenseres for at sprøjte mindre, og det får drikkevandspriserne til at stige. Det bliver dog kun 10-12 kroner dyrere om året for en almindelig husstand, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det synes jeg er en pris, der er rimelig, al den stund, at vi sikrer vores drikkevand ordentligt, lyder det fra miljø- og fødevareministeren.

Pesticider i hundredevis af drikkevandsboringer

Aftalen kommer efter længere tids politisk diskussion på området.

Der har igennem flere år været fundet pesticidrester i mange drikkevandsboringer, og i 2017 var det tilfældet i 400 ud af landets cirka 5500 boringer.

I rød blok har de længe været krav om et mere omfattende forbud mod brug af sprøjtemidler fra landbruget, men den borgerlige regering er blevet beskyldt for at være tilbageholden.

I august 2018 fortalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann, at der skal gøres mere for at sikre rent drikkevand, men han advarede samtidig mod "hovsaløsninger" og at gøre drikkevand til et "småpopulistisk valgkampstema".

Fire måneder senere, i december 2018, indkaldte ministeren så til nye forhandlinger med ønsket om, at det skal være slut med at sprøjte nær drikkevandsboringer. Det har fået Socialdemokratiet til at beskylde ham for at være utroværdig og for at lave en "voldsom kovending".

Fredagens aftale er resultatet af de forhandlinger, og den er en tillægsaftale til en allerede eksisterende pesticidaftale fra 2017.

Kritik af "langsom" regering

I rød blok er der tilfredshed med aftalen.

- Vi står midt i en drikkevandskrise i Danmark, og derfor har det for Socialdemokratiet været afgørende vigtigt at få et forbud mod at bruge sprøjtemidler, der hvor drikkevandet er aller mest sårbart, siger Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Radikale Venstres miljøordfører, Ida Auken, mener ikke, at regeringen har reageret hurtigt nok.

- Vi er meget glade for, at det er lykkes at få regeringen til at flytte sig på den her dagsorden. De har jo ikke villet tage de her boringsnære områder ud, så man ikke må sprøjte på dem, og de har været meget langsomme til at stramme op, siger Ida Auken.

SF's natur- og miljøordfører, Trine Torp, siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi med denne her nye aftale kommer til at screene for langt flere skadelige stoffer, så vi kan beskytte forbrugerne bedre fra sundhedsskadelige stoffer og dyre rensninger af drikkevandsboringerne, og så er det helt afgørende, at vi får standset for sprøjtning af pesticider tæt på drikkevandsboringer, siger Trine Torp.

Enhedslisten er ikke med i tillægsaftalen, fordi de ikke var med i den oprindelige aftale fra 2017. Partiets miljøordfører, Øjvind Vilsholm, siger:

- Det er glædeligt, at der endelig er flertal for beskytte drikkevandet i de området, hvor vi pumper det op. Det har vi presset på for længe. Men det er langt fra nok. Vi skal også have beskyttet vores drikkevand der, hvor det dannes, hvis vi for alvor skal sikre rent drikkevand i fremtiden, siger Øjvind Vilsholm.

Den nye aftale koster samlet mellem 416 og 516 millioner kroner over de kommende 25 år.