BLOG: De usynlige knytnæveslag kan ramme lige så hårdt, som de synlige. Derfor skal vi også straffe de psykiske voldsmænd.

Slag og spark giver mærker på kroppen. Hvis en kvinde eller en mand en dag kommer på arbejde med et blåt øje, så kan alle se, at der er sket noget.

Psykisk vold er lige så uacceptabelt, som det er at tæske sin mand eller kone. Derfor vil regeringen fremsætte et lovforslag, som gør psykisk vold lige så ulovligt som fysisk vold. I udspillet er strafferammen op til tre års fængsel.

Nedsættende bemærkninger, kontrol eller andre krænkelser, som står på over længere tid, kan være lige så skadeligt for et menneskes velbefindende, som et fysisk overfald. Debatten i medierne har vist rystende eksempler på, hvordan mennesker er blevet nedbrudt efter at have levet et liv med kontrol og krænkelser. Jeg har selv mødt en kvinde på krisecenteret Danner, som gennem psykisk vold blev styret af sin partner i mindste detalje. Jeg er derfor overbevist om, at det er på tide, at vi kriminaliserer den psykiske vold.

Det bliver ikke let – men vi skal prøve

Den psykiske vold foregår desværre ofte i hjemmet, og den efterlader ingen mærker på kroppen. Derfor kan det være svært at bevise, at psykisk vold har fundet sted. Jeg siger ikke, at det bliver let – men det er jo ikke et argument for at lade være med at prøve.

For at sikre, at politiet og anklagemyndigheden er klar til mødet med ofrene for psykisk vold, er der iværksat en række tiltag. Der bliver blandt andet udarbejdet anbefalinger til, hvordan afhøringer af forurettede, sigtede og vidner skal finde sted. Rigspolitiet vil også sikre, at undervisningen på politiuddannelsen tilpasses den nye bestemmelse og praksis om psykisk vold.

Organisationer tager godt imod forslaget

Forslaget er blevet til i et bredt samarbejde med en række organisationer herunder krisecenteret Danner, som tager imod mange kvinder, der har været udsat for psykisk vold. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at Danners direktør Lisbeth Jessen har taget godt imod forslaget og bakker det op. Det er sammen, at vi finder de gode løsninger!

Det er vigtigt, at vi står sammen om at sige fra overfor de mennesker, som tyranniserer andre med psykisk vold. Derfor håber jeg, at folketingets partier vil vedtage lovforslaget med et bredt flertal og helst i enighed. Det vil sende et kraftigt signal om, at alle former for vold er uacceptabelt – den fysiske såvel som den psykiske.