BLOG: Regeringen svigter landbruget – og klimaet

BLOG: Siden regeringen præsenterede deres klimaplan i efteråret, har særligt ét spørgsmål spøgt i kulissen. Hvor i alverden er landbruget?

Derfor har jeg i dag, på vegne af Alternativet og sammen med Enhedslisten, indkaldt klimaministeren til samråd for at få svar på, hvor stor landbrugets klimabelastning vil være i 2030, og hvor meget de derfor skal reducere for at bidrage til regeringens eget mål om, at Danmark ikke skal udlede noget som helst CO2 fra 2050.

For når regeringen ikke har landbruget med i deres klimaplan, gør de landbruget en bjørnetjeneste og skubber problemerne foran sig. Det er hverken godt for dansk landbrug eller klimaet.

Tænk bare tilbage på i sommer. I år slog høsten fejl og gav et resultat på cirka 25 procent lavere end normalen. Den dårligste høst i 100 år ifølge Danmarks Statistik. Og intet tyder på, at landbrugets kvaler vil blive færre i de kommende år. Tværtimod peger alt på, at det vil blive værre. 

Det sker helt naturligt fra tid til anden, at ekstremt vejr påvirker høsten, men med klimaforandringerne vil vi opleve mere ekstremt vejr, og det vil selvfølgelig betyde, at risikoen for dårlig høst og et endnu mere gældsplaget landbrug er en stor risiko i fremtiden.

Paradoksalt nok er det et kæmpe svigt fra regeringen, der vil være skyld i, at landbruget i fremtiden vil bidrage til egen dårligdomme, når det ekstreme vejr, som vi så med sommerens hedebølge, sker oftere. Regeringen valgte nemlig at ”frede” landbruget i deres 2030 klimaplan. ”Frede” er dog så meget sagt, for i og med at regeringen på ingen måder gør i nærheden nok i forhold til klimakrisen, er der større chance for, at landbruget vil skulle stå i mod eksempelvis tørkeperioder oftere. Så det er intet andet end en kæmpe bjørnetjeneste, regeringen gør landbruget.

Hvis landbruget for alvor skal tjekke ind i klimakampen og gøres klar til fremtiden, kræver det blandt andet, at vi ser på, hvad vi producerer, men i ligeså høj grad, hvor vi producerer det. Derfor skal landbruget frem mod 2040 i højere grad rette sin produktion mod plantebaseret kost. Vi ved, at kødproduktionen er en af de helt store syndere, når det kommer til klima, og derfor er det også et af de vigtigste tiltag, som landmændene kan begive sig ud i. Derudover skal dansk landbrug være fri for brug af benzin og diesel i 2030 og stoppe med at importere foder og kunstgødning. Den sidste vil med tiden give sig selv, hvis vi i fremtiden holder langt færre landbrugsdyr.

Det er langt fra de tiltag, regeringen har lanceret i deres klimaplan. Hele lanceringen var nærmest som en nyopførelse af Kejserens nye klæder. Det blev præsenteret med pomp og pragt, men der var intet andet end et par sølle skrivebordsøvelser til ”fordel” for landbruget. Det gør ikke landbruget mindre klimabelastende eller klar til fremtiden. Det er bare tal på et stykke papir.  

Der er brug for, at vi rækker hånden ud til dansk landbrug og hjælper dem ind på et nyt, grønt fremtidsspor, og det håber vi også regeringen bliver klar til. Først og fremmest for at nå deres egne mål, men mest alt for at føre en ambitiøs klimapolitik til gavn for Danmark og verden. Det, håber jeg, vi får svar på i dagens samråd.