Togulykke Storebælt

Utilfredse ordførere: Danske myndigheder blev ikke informeret om tysk togulykke

Venstre og Socialdemokratiets transportordførere vil ikke afvise, at ulykken på Storebælt kunne have været undgået med bedre vidensdeling.

Forud for togulykken på Storebælt er de danske myndigheder blevet for dårligt informeret om en muligvis lignende hændelse i Europa.

Det mener transportordførerne fra både Socialdemokratiet og Venstre.

På et orienteringsmøde onsdag eftermiddag med Havarikommissionen og Trafikstyrelsen har transportordførerne fået oplyst, at de danske myndigheder ikke blev gjort bekendt med årsagen til en ulykke i Tyskland i 2014.

Jeg er faktisk ret rystet – på grænsen til vred

Kristian Pihl Lorentzen (V)

Her bragede en trailer på et godstog – en såkaldt sættevogn – ind i en bropille, efter den havde forskubbet sig. Og ulykken fra Tyskland kan ifølge ordførerne ligne den fra Storebælt.

- Vi kan ikke vide det endnu, men det er i hvert fald fuldstændig fatalt, hvis der er nyttig viden, der ikke er kommet til vores kendskab i tide, siger Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, til TV 2.

Rystet V-ordfører

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, fortæller, at Det Europæiske Jernbaneagentur skal fortælle de europæiske lande om årsager til togulykker, men at de ikke gjorde det efter hændelsen ved Hamborg i 2014.

Det er uklart, om det er de tyske myndigheder, der ikke har meldt årsagen til ulykken ind til Det Europæiske Jernbaneagentur, eller om det er sidstnævnte, der har undladt at videreformidle informationen.

Men uanset hvor fejlen ligger, er det for dårligt, mener Kristian Pihl Lorentzen.

- Jeg er faktisk ret rystet – på grænsen til vred – over, at de danske myndigheder ikke har fået nogen melding om det, siger han.

Tidligere chef sammenligner ulykker

Det har ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra Havarikommissionen eller Trafikstyrelsen. Men transportordførerne fortæller, at de danske myndigheder først blev klar over uheldet fra 2014, da de i kølvandet på Storebæltsulykken undersøgte lignende hændelser.

Det var den svenske jernbaneoperatør Hector Rails, der havde ulykken i 2014, hvor ingen personer mistede livet. I sidste uge fortalte selskabets tidligere chef Mats Nyblom til Ingeniøren, at han ser ligheder mellem de to hændelser.

- Når jeg læser om ulykken i Danmark, kan jeg ikke lade være med at tænke på ulykken i Hamborg, sagde Mats Nyblom til Ingeniøren.

Forbud efter fejl i test

Det vides endnu ikke, hvad der er årsag til ulykken på Storebæltsbroen 2. januar, hvor otte personer mistede livet. Men tirsdag udstedte Trafikstyrelsen et øjeblikkeligt forbud i foreløbigt 14 dage mod kørsel med sættevogne (også kaldet lastbiltrailere) læsset på lommevogne (særlige godsvogne, der kan transportere og holde en trailer på plads).

Årsagen er en test foretaget hos firmaet DB Cargo mandag. DB Cargo stod for den godstransport, som ramte passagertoget på Storebæltsbroen, men en test har siden vist, at låsemekanismen (en såkaldt kongetap) i to ud af tre tilfælde fejlede på samme type vogn, som forulykkede på Storebælt.

Afviser ikke, at ulykke kunne have været undgået

Videre undersøgelse skal nu vise, om en fejl på låsemekanismen var skyld i ulykken på Storebælt. Men uanset hvad havde transportordførerne fra Socialdemokratiet og Venstre gerne set, at de danske myndigheder kendte til den tyske hændelse.

Kristian Pihl Lorentzen vil ikke afvise, at den danske ulykke kunne have været undgået.

- Det kunne man måske, ja. Jeg kan ikke garantere det, men hvis vi havde haft den viden, kunne det godt være, man havde gået lidt grundigere til værks i kontrollen af det materiel, der kører i Danmark, siger han.

Rasmus Prehn siger, at forbuddet mod kørsel med sættevogne på lommevogne muligvis kunne have været taget ud af drift tidligere.

- Og man kunne måske have suppleret med ekstra låsesystemer eller noget andet, siger han.

Begge kræver nu bedre vidensdeling på tværs af de europæiske lande.

Minister: Nødvendigt med grundig undersøgelse

Transport-, bygnings-, og boligminister Ole Birk Olesen har onsdag ikke ønsket at stille op til interview med TV 2.

I en mail skriver han generelt:

- Transportordførerne og jeg har i dag fået en status fra Havarikommissionen for deres undersøgelse af den forfærdelige togulykke. Det er tydeligt, at der er tale om en meget grundig undersøgelse, som stadig er i gang. Det er også nødvendigt, så vi kommer til bunds og får klarlagt ulykkens årsag, og man derefter kan konkludere, om regler eller andre foranstaltninger skal ændres permanent.