Regeringsudspil: Gigantisk erhvervsområde skal bygges på ni nye øer ved København

Det nye område vil ifølge beregninger skabe op til 12.000 nye arbejdspladser.

Regeringen går nu i gang med at udvikle et af de største erhvervsprojekter i nyere tid. Det drejer sig om ni kunstige holme, som vil blive anlagt ud for Avedøre Holme. I alt tre millioner kvadratmeter skal opfyldes med jord. Det erfarer TV 2.

Med skabelsen af de ni nye holme vil regeringen sætte fart på erhvervsudviklingen tæt på København i samarbejde med København og Hvidovre kommuner og pensionskasser i et offentligt og privat samarbejde.

- Det er et fantastisk spændende projekt, som der er perspektiv i. Jeg tror på, at det kan udvikle sig til et slags europæisk Silicon Valley, som gør, at Danmark og hovedstaden kommer til at stå stærkt i konkurrencen med Amsterdam, London og Stockholm, fordi vi kan få grønne digitale omstillingsjobs placeret midt i hovedstaden, siger direktør for Dansk Erhverv Brian Mikkelsen.

Grønne virksomheder skal trækkes til Københavnsområdet

For at kickstarte udviklingen skal jordopfyldningen starte allerede i 2022, og regeringen foreslår, at blandt andet Lynetten - Københavns store vandrensningsanlæg - flyttes til de nye holme.

Det vil løse det problem, at Lynetten spærrer for udviklingen af Lynetteholm, der med tiden skal rumme en ny bydel i København med 35.000 indbyggere.

Med projektet på holmene og flytningen af Lynetten skal det nye område især forsøge at flytte grønne virksomheder til København.

- Det, der er fordelen ved projektet, er, at det ligger rigtig tæt på København Centrum. Det ligger ti kilometer væk og er tæt på lufthavnen. Det er umiddelbart en meget attraktiv beliggenhed. Og dele af erhvervslivet, som jeg har talt med, siger, at der mangler erhvervsbyggegrunde på Sjælland, siger finanskommentator Ole Krohn.

Første grunde til salg i 2028

Allerede i 1960'erne førte et omfattende landvindingsprojekt til Danmarks største erhvervsområde, Avedøre Holme, der med de nye holme fordobles i areal.

Det nye område svarer til 420 fodboldbaner og vil ifølge beregninger foretaget af Deloitte og Rambøll for regeringen tiltrække op til 380 nye virksomheder, når det er færdigudviklet, og skabe 12.000 nye arbejdspladser.

Projektet ventes at kunne stå helt færdigudbygget i 2040 med de første grunde udbudt til salg i 2028. Det er meningen, at salget af grundene skal finansiere projektet.

Ifølge regeringen selv er målet at skabe et af Nordeuropas førende erhvervsområder for videnstung, grøn og innovativ produktion. Og virksomhederne skal inddeles i klynger for at udnytte vidensdeling bedst muligt.

- Ifølge mine oplysninger har man tænkt sig at tematisere holmene. Så hvis man beskæftiger sig med et område inden for én branche, så kan man være på en holm. Og andre områder kan så høre hjemme på andre holme. På den måde vil virksomheder kunne interagere, og det vil måske kunne skabe nogle synergieffekter, siger finanskommentator Ole Krohn.

Ligesom i Lynetteholm-projektet skal tilplantet natur, der fylder en fjerdedel af arealet, virke som en stormflodssikring for København og Hvidovre. I alt 700.000 kvadratmeter udlægges til natur, og den nye kystlinje bliver på 17 kilometer, hvor der anlægges supercykelstier.

De nye planer præsenteres på et pressemøde senere i dag.