BLOG: Naturen betaler prisen for en Kattegatforbindelse.

BLOG: Henning Hyllested (Ø) og Enhedslisten er imod mulig broforbindelse mellem Sjælland og Jylland

Med en strategisk analyse i hånden har regeringen og Dansk Folkeparti nu besluttet at gå videre med forundersøgelser af en broforbindelse mellem Sjælland og Jylland, fra Røsnæs ved Kalundborg over Samsø til Hou syd for Århus.

De miljømæssige konsekvenser er ikke undersøgt i analysen. De vil først blive undersøgt i en evt. kommende VVM-undersøgelse. Men det kan allerede nu forudses, at man vil pløje en motorvej (og måske en jernbane) gennem det naturskønne Røsnæs, som lige er medtaget i Miljøministerens naturkanon(!), tværs over en af vores perler i Kattegat, Samsø (endda med afkørsel), for at ende i det smukke område ved Hou.

I stedet for ro og fred og smuk natur, bliver naturen på Røsnæs, Samsø og i området syd for Århus plastret til med asfalt og susende biler.

Enhedslisten har den opfattelse, at naturen har en værdi i sig selv. Den kan ikke gøres op i penge og sparede minutter og samfundsøkonomiske beregninger. Naturen er et nødvendigt fristed for mennesker, hvor man kan lege med børnene, blive forundret over dyre- og plantelivet, bade i havet, opleve den åbne himmel, nyde freden og roen.

Nu skal jernbaneforbindelsen pludseligt også undersøges.

Det er samtidigt bemærkelsesværdigt, at man nu vil iværksætte to forundersøgelser: en for en ren vejforbindelse, som hidtil har været transportministerens hede drøm, og en for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse, som ministeren ellers har afvist. Den sidste er nok at betragte som figenblad, fordi presset for en jernbaneforbindelse har været for stort, og som lokkemad for Socialdemokratiet og Radikale.

Efter Enhedslistens mening kunne man passende have lavet en tredje undersøgelse: en ren jernbaneforbindelse. Men det har ministeren i et svar til mig afvist.

Det bliver en ren vejforbindelse til sidst.

Det er også bemærkelsesværdigt, at den strategiske analyse viser, at selv den rene vejforbindelse ikke kan etableres uden et stort statsligt tilskud på godt 5 mia. kr. Ministerens oprindelige påstand om, at forbindelsen kunne klares ved brugerbetaling alene og være tilbagebetalt i løbet af 32 år er hermed gjort til skamme. Beregningerne fra dengang var lige så værdiløse, som Enhedslisten sagde.

En Kattegatforbindelse vil lægge beslag på så store midler til investeringer i infrastruktur, at det i alvorlig grad vil udhule den masterplan for infrastruktur, som alle taler om nødvendigheden af. Alene derfor vil det i sidste ende blive den rene vejforbindelse, der vinder. Den sluger ikke helt så meget af midlerne!

Togfonden skal realiseres.

Enhedslisten holder fast i, at Togfonden må realiseres. Herunder den nye bane over Vestfyn, som skal afhjælpe en af de største flaskehalse på jernbanen i Danmark. Det er der brug for her og nu, finansieringen er fundet, men regeringen nægter at udarbejde en anlægslov og sætte penge af på finansloven.

Et udbygget, elektrificeret jernbanenet er en væsentlig del af den grønne omstilling i transportsektoren. Det bidrager Togfonden til. Det bidrager en ny motorvejsforbindelse over Kattegat ikke til.