BLOG: I morgen, torsdag, fortsætter de politiske forhandlinger om at justere folkeskolen.

Jeg mener, vi politikere har en bunden opgave: Folkeskolen skal styres mindre fra Christiansborg, og vi skal give folkeskolerne mere frihed. Det er ikke rundt om bordet i Undervisningsministeriet – eller i Finansministeriet – vi kan eller skal planlægge den gode undervisning på alle landets folkeskoler. Det er skolernes opgave, og den skal de have friheden til at tage på sig.

Der er efterhånden både sagt og skrevet meget om vores forhandlinger om folkeskolen. Jeg vil gerne fokusere på indholdet af dem og opfordrer til, at vi tager elevbrillerne på og ser på folkeskolen fra deres perspektiv. For eleverne og deres hverdag er nu en gang det vigtigste. Her er tre eksempler på, hvad vi forhandler om og hvorfor:

  1. Folkeskolereformen fra 2013 skulle hæve elevernes faglige niveau. Men resultaterne er udeblevet. Det faglige niveau i folkeskolen ligger i dag i 2018 på samme niveau, som før folkeskolereformen blev indført. Derfor er det relevante spørgsmål, hvad vi skal justere, for at folkeskolen klarer at hæve elevernes faglige niveau. Ambitionen om at løfte elevernes faglige niveau er ikke blevet indfriet, og det går ikke, at vi sender så mange elever videre, uden at de har lært, det de skulle.
  2. 82 procent af landets kommuner har en eller flere skoler, der bruger folkeskolelovens § 16 b til at gøre elevernes skoledag lidt kortere ved at konvertere dele af den understøttende undervisning til flere lærertimer. Det er i dag cirka hver anden skole, der forkorter skoledagen. 80,3 procent af skolens elever mener, at skoledagen er for lang. De lange dage er især hård kost for de mindste klasser og for elever med særlige behov. Vi politikere skal lytte til den slags signaler, og derfor ønsker alle partier også at gøre noget ved skoledagens længde – især for de små.
  3. Børn skal lære, når de er i skole. Men folkeskolen er også en ramme for det gode børneliv. Folkeskolen er skolen for livet, men den er ikke hele livet. Det betyder, at børnene også skal føle sig trygge og trives, når de går i folkeskolen. Derfor skal vi gøre op med det stigende antal vikarer. Det er et forkert signal at sende til eleverne, at mere end 10 procent af deres timer bliver gennemført af en vikar. Gennemgående voksne, der kender eleverne, styrker fællesskabet og den gode undervisning. Derfor forhandler vi også om, at kommunerne skal nedbringe brugen af vikarer og at det skal være gennemsigtigt, hvor meget undervisning, der varetages af vikarer på den enkelte skole.

Vi har en unik skoletradition i Danmark. Folkeskolen er bogstavelig talt folkets skole og en vigtig del af mange lokalsamfund i Danmark. Det store flertal af danskerne vælger folkeskolen til deres børn, og jeg mener, at det fortsat skal være sådan. Jeg mener også, at det kræver, vi lytter til borgerne og involverer dem mere. Børn går i skole for at lære noget og for at blive parate til at møde verden. Derfor håber jeg, at vi på tværs af partier kan mødes om at foretage de justeringer af folkeskolen, der er behov for.